• Print

Butlletí RECERCAT
Tarraco 360°, una visita virtual per la Tarragona romana

El projecte Tarraco 360° recull el treball científic realitzat pel grup de recerca SETOPANT i el converteix en un recorregut virtual que permet visitar en 3D els monuments que són Patrimoni de la Humanitat de la ciutat de Tarragona.

27/09/2018 10:09
R140_Recom_Tarraco360

Tàrraco romana en 360 graus, al damunt de la ciutat actual / F. Gris, R. Mar a Setopant.com

L’usuari pot fer un recorregut interactiu a vista d’ocell per la ciutat de fa dos mil anys i accedir a les restitucions d’espais i monuments a través de panoràmiques virtuals de 360 graus on se’n reprodueix l’aspecte original. Aquestes vistes es poden comparar de manera simultània amb l’urbs actual, la qual cosa facilita la comprensió de com seria la Tarragona del present en època romana. Els edificis i els indrets amb valor històric apareixen acompanyats d’una fitxa informativa i d’altres suports audiovisuals.

El projecte aporta una visió innovadora de Tàrraco, resultat del compendi d’anys de treball del grup de recerca SETOPANT (Seminari de Topografia Antiga), un equip pluridisciplinari format per investigadors, professors i arquitectes de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) liderats pels catedràtics d’Arqueologia Joaquín Ruiz de Arbulo i Ricardo Mar, i en què han participat activament Ferran Gris, Imma Gris i José Javier Guidi. El projecte té el suport de la Fundació Privada Mútua Catalana.

Els monuments que ja es poden consultar en 3D són el teatre, el fòrum de la colònia, Centcelles, l’arc de Berà, la torre dels Escipions i la ciutat romana. Tarraco 360° permet, per exemple, veure fotografies ampliades de les diverses parts que configuren el mosaic que hi ha al sostre de la vil·la de Centcelles, amb l’explicació científica corresponent dels passatges que es narren, o com era en el seu origen l’arc de Berà i el text de la inscripció que hi ha a la part superior del monument.

L’aplicació web destaca pel seu caràcter didàctic, atractiu i accessible a tothom i per les possibilitats d’interacció de l’usuari. Es pot visualitzar en dispositius mòbils i tauletes, fet que permet que les persones que visiten un monument puguin accedir-hi per comprendre millor allò que estan veient, o des de casa a través de l’ordinador personal.