• Imprimeix

El Govern i les universitats signen un conveni de col·laboració per promoure la salut i el benestar de la població universitària

Torna
Divendres, 30 de novembre de 2018
  • Es posaran en marxa un seguit de mesures per desenvolupar la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables
  • Un millor perfil de salut i una activitat física regular repercuteixen en un menor absentisme i un millor rendiment acadèmic
Unis Saludables

Unis Saludables

El secretari d’Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, han signat avui un conveni marc de col·laboració per contribuir al desenvolupament de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.CAT), integrada per totes les universitats catalanes, tant públiques com privades. L’objectiu de l’acord és promoure la salut i el benestar en el conjunt de la comunitat universitària.
 
Des del Govern s’entén que les universitats han de contribuir com a entorn promotor de salut a promocionar i potenciar tots aquells valors que permeten assolir el benestar, l’autonomia i el ple desenvolupament de les persones atès que constitueixen un marc idoni d’activitat laboral, social i cultural. Per al secretari d’Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, aquest conveni significa “l’inici d’una nova etapa que crea el marc de col·laboració institucional necessari per donar vitalitat i fortalesa a la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables”.
 
En aquest sentit, el conveni reflecteix la voluntat del Govern d’impulsar actuacions que incentivin les bones pràctiques de salut en l’àmbit educatiu i que, per això mateix, afavoreixen un estil de vida més saludable. En l’àmbit sanitari es considera que un nivell educatiu més alt s’associa a una reducció de la prevalença de comportaments que suposen un risc per a la salut com ho són el sedentarisme, el tabaquisme i l’abús d’alcohol i altres drogues. Així, els estudis demostren que un millor perfil de salut i una activitat física regular repercuteixen en un menor absentisme i un millor rendiment acadèmic.
 
En aquest sentit, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha destacat que “el conveni s’emmarca en el Pla Interdepartamental de Salut Pública que posa l’accent en la necessitat d’adoptar mesures de manera decidida respecte de tots els determinants de salut en la comunitat universitària”.
 
Amb aquest conveni tant la Secretaria de Salut com la d’Universitats i Recerca es comprometen a dur a la pràctica un seguit d’actuacions per promoure hàbits saludables en la població universitària mitjançant campanyes de sensibilització i activitats informatives. La promoció d’entorns universitaris que afavoreixin bones pràctiques de salut gira al voltant de quatre eixos o línies estratègiques: la planificació de serveis i activitats als campus que incentivin els hàbits saludables; la incorporació en els plans d’estudi de formació en promoció de la salut tant a nivell de grau com de postgrau; l’activació de la recerca en la promoció de la salut; i la participació i col·laboració entre els organismes de salut pública, educació, institucions comunitàries i les universitats. 
 
El rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals, en representació de les universitats a la Comissió General de Política Universitària del CIC, ha subratllat que “els compromisos socials de les universitats formen part de la seva essència i això explica també en part el prestigi de què gaudeixen”.
 
La Xarxa Catalana d’Universitats Saludables, que es va crear l’any 2010, té una presidència rotatòria cada tres anys. Fins ara n’ostentava la representació la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A partir d’avui la Universitat Pompeu Fabra (UPF) n’agafa el relleu.