• Imprimeix

Prop de 47.000 estudiants s'han preinscrit per accedir a les universitats públiques i a la Universitat de Vic-Central de Catalunya el curs 2018-2019

Torna
Dimecres, 11 de juliol de 2018
RdP preinscripció

RdP preinscripció

Un total de 46.956 estudiants (46.052 el 2017) s’han preinscrit enguany en alguna de les set universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV) i Universitat de Girona (UdG), més la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
 
Any
Nombre preinscripcions
Variació
Percentatge
2010
49.641
 
 
2011
50.650
1.009
2,03%
2012
48.240
-2.410
-4,76%
2013
47.038
-1.202
-2,49%
2014
45.226
-1.812
-3,85%
2015
47.708
+2.482
+5,48%
2016
46.107
-1.601
-3,36%
2017
46.052
-55
-0,99%
2018
46.956
+904
+1,96%
 
Pel que fa a les assignacions, gairebé 9 de cada 10 estudiants preinscrits, un 88,04% (88,03% el 2017), ja tenen assignat un centre d’estudi. D’aquests, gairebé 7 de cada 10, un 67,40% (67,81% el 2017) podran estudiar l’ensenyament que volien en el centre que havien triat en primera preferència.
 
Els alumnes assignats a les diferents universitats són: 11.682 a la UB; 8.877 a la UAB; 5.338 a la UPC; 4.093 a la UPF; 2.404 a la UdL; a la UdG, 3.490; a la URV, 3.187; a la UdL, 2.404, i 1.709 a la UVic-UCC.
 
Dels sol·licitants, la majoria (41.274) procedeix de les PAU i de Cicles Formatius de Grau Superior. Aquesta xifra representa un increment percentual del 8,76%. Hi ha 1.213 estudiants universitaris que volen fer un segon grau universitari, xifra propera a la del curs passat. Els estudiants procedents de les proves per a més grans de 25 i 45 anys són 828 (852 l’any 2017). El nombre d’alumnes universitaris que ha demanat un canvi d’estudi de grau ha estat en aquesta convocatòria 3.641, una xifra força inferior als 6.072 de l’any 2017.
 
Procedència dels estudiants
 
 
 
2018
2017
Diferència
2018- 2017
%
variació
Estudiants provinents
de PAU, CFGS i assimilats
 
41.274
37.948
3.326
8,76%
Estudiants provinents
de PAU, CFGS i assimilats,
que tenen començats
estudis universitaris
 
 
3.641
6.072
-2.431
-40.04%
Estudiants titulats
universitaris
 
1.213
1.180
33
2,80%
Estudiants que han
superat la prova de més
grans de 25 i 45 anys
 
 
828
852
-24
-2,82%
TOTAL
 
46.956
46.052
904
1,96%
 
Notes d’admissió més altes
 
Les notes d’admissió més altes corresponen a Física/Matemàtiques (UAB) 13,318 i 20 places; Física/Matemàtiques (UB) 13,250 i 20 places; Medicina-Campus Clínic (UB) 12,824 i 172 places; Enginyeria Física (UPC) 12,732 i 40 places; Filosofia, política i economia (UPF/UAB) 12,710 i 30 places; Medicina (UPF/UAB) 12,704 i 60 places; Matemàtiques (UPC) 12,684 i 50 places; Estudis Globals (UPF)12.674 i 40 places; Medicina- Campus Bellvitge (UB) 12,641 i 87 places, i Bioquímica i Biologia Molecular/Biotecnologia (URV) 12,362 i 10 places.
 
Pel que fa als 10 centres d’estudi més sol·licitats en primera preferència són: Medicina (UB-Campus Clínic), Administració i Direcció d’Empreses (UB), Psicologia (UB), Medicina (UAB), Enginyeria Informàtica (UPC), Medicina (URV), Dret (UB),Infermeria (UB-Campus Bellvitge), Educació Primària (UB), Enginyeria en Tecnologies Industrials (UPC).
 
Els estudis més sol·licitats en primera preferència de cadascuna de les universitats són: Medicina (UB-Campus Clínic), Medicina (UAB), Enginyeria informàtica (UPC), Dret (UPF), Medicina (UdL), Medicina (URV), Infermeria (UdG), i Disseny “BAU” (UVic-UCC).
 
Estudis d’educació infantil i primària
 
Pel que fa als graus d’educació en totes les seves modalitats, per accedir als quals cal superar una prova d’aptitud personal (PAP), amb una oferta de 2.180 places, hi ha hagut 2.258 sol·licituds en primera preferència i han estat assignats un total de 2.078 estudiants.
 
Calendari de matriculació i accés a la universitat
 
Un cop formalitzada la preinscripció, el calendari de matriculació i accés a la universitat es completa d’aquesta manera:
 
1.    Del 13 al 18 de juliol: Període de matrícula dels estudiants assignats en primera preferència.
2.    Del 12 al 24 de juliol: Matrícula de PAU convocatòria de setembre.
3.    24 de juliol: Segona assignació de places.
4.    Del 25 al 27 de juliol: Matrícula de la segona assignació de places.
5.    4, 5 i 6 de setembre: Proves d’accés a la universitat (convocatòria de setembre).
6.    19 i 20 de setembre: Preinscripció universitària de la convocatòria de setembre.
7.    26 de setembre: Assignació de places de la convocatòria de setembre.
8.    28 de setembre-2 d’octubre: Matrícula d’assignats a la convocatòria de setembre.
 
La segona convocatòria (setembre) de la prova d’aptitud personal (PAP) per als graus d’Educació infantil i d’Educació primària tindrà lloc el dia 20 de juliol. La matrícula es realitzarà del 12 al 16 de juliol.