• Imprimeix

Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages, de F. Xavier Vila i Vanessa Bretxa (ed.)

Aquest estudi gira al voltant de les comunitats lingüístiques mitjanes, concretament de les polítiques lingüístiques aplicades en aquestes comunitats en l’àmbit de l’ensenyament superior. L’obra aplega les ponències presentades en un seminari internacional celebrat el 28 d’octubre del 2011 a la Universitat de Barcelona.

29/02/2016 14:02
R115_RECOM_Recensio_Language_Policy

Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages, de F. Xavier Vila i Vanessa Bretxa (ed.)

Les comunitats lingüístiques mitjanes actualment estan sotmeses a processos d’homogeneïtzació lingüística i a pressions que es fan més paleses en l’àmbit universitari, tant en el seu vessant docent com en el camp de la recerca. En concret, en les comunitats lingüístiques que són objecte d’aquest estudi (català, danès, finès, hebreu, txec i llengües mitjanes a Sud-àfrica) es detecta una contradicció entre la presència de les llengües pròpies i la de les llengües franques, molt especialment l’anglès, amb una gran diversitat de polítiques lingüístiques, des d’entorns acadèmics en què l’ús de l’anglès és testimonial fins a d’altres que l’adopten de manera molt significativa o, fins i tot, d’altres en què la llengua franca internacional adoptada és una altra.

A la introducció, Francesc Xavier Vila escriu que el llibre analitza «les dinàmiques que estan sostenint, promovent i/o reduint l’ús [de les llengües objecte de l’estudi] com a academicae linguae en la situació actual de globalització, internacionalització i mercantilització de l’ensenyament superior». Els autors que analitzen les diverses comunitats lingüístiques descriuen en cada cas els requeriments de competències per a estudiants i personal, els usos lingüístics en diferents camps (administració, docència, recerca) i els discursos i les ideologies que emmarquen les diferents polítiques lingüístiques, fins i tot, més enllà de l’àmbit universitari.

Tal com podem llegir en el darrer capítol («Medium-Sized Languages as Viable Linguae Academiae»), hi ha tot un seguit de característiques comunes als diferents marcs lingüístics: el paper destacat que aquestes llengües mitjanes desenvolupen com a llengües acadèmiques (tant en l’administració com en la docència i en la producció científica) així com el protagonisme de la llengua anglesa per a la difusió de la recerca i la internacionalització.

En definitiva, es tracta d’una obra de lectura recomanable per a persones interessades en l’àmbit de les polítiques lingüístiques, incloent-hi els responsables del disseny d’aquestes polítiques als territoris de parla catalana i a la resta de comunitats de llengües mitjanes.

 

Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages
F. Xavier Vila i Vanessa Bretxa (ed.)
Multilingual Matters, 2015
220 pàgines