• Imprimeix

Turing. Del primer ordenador a la inteligencia artificial, de Rafael Lahoz-Beltrá

En aquesta biografia, la primera escrita en llengua espanyola, s’analitza el perfil científic d’Alan Turing, que comença amb la seva cèlebre màquina, un dels elements avui fonamentals en teoria de la computació, i el problema de la parada (halt problem). Continua durant la Segona Guerra Mundial amb el desxiframent dels codis alemanys d’Enigma, segueix amb la construcció del pilot ACE, un dels primers ordinadors, basat en un disseny seu. Finalment, el llibre acaba amb la seva incorporació a la Universitat de Manchester, on explora el tractament amb ordinador d’alguns problemes en biologia i proposa el test de Turing, una de les proves més cèlebres de la intel·ligència artificial.

21/04/2016 11:04
R117_RECOM_Del primer ordenador

Turing. Del primer ordenador a la inteligencia artificial

Rafael Lahoz-Beltrá, l’autor del llibre, se centra en la ciència i explica de manera comprensible tots els èxits científics de Turing, però, atès que els científics són persones i les seves vivències influeixen en la seva obra, també passa de puntetes per la vida privada i sentimental del científic amb la fórmula següent: «Al parecer y según su biógrafo». A més, durant tot el relat, l’autor intenta resoldre, segons el seu criteri, una de les preguntes més freqüents dins del món relatiu a la informàtica: quin va ser el primer ordinador de la història?

 

Turing. Del primer ordenador a la inteligencia artificial
Rafael Lahoz-Beltrá
Nivola Libros y Ediciones, SL
144 pàgines