• Imprimeix

Repository Finder, un cercador de repositoris de dades

Repository Finder és un cercador de repositoris de dades per trobar el millor repositori en què dipositar les dades de recerca. Es tracta d’una eina pilot del projecte Enabling FAIR Data, dirigit per l’American Geophysical Union (AGU) en col·laboració amb DataCite i la comunitat de ciències de la terra i l’espai.

30/11/2018 09:11
R142_RECOM_Repository Finder

Repository Finder

Per poder intercanviar dades, cal dipositar-les en un repositori que tingui establerts uns estàndards perquè siguin el més obertes possible. Per aquesta raó s’ha desenvolupat Repository Finder, una eina que té la finalitat d’ajudar els investigadors a trobar el repositori més apropiat per a les seves dades. Aquest recurs pot ser molt útil per als investigadors, ja que cada vegada més organismes de finançament de la recerca exigeixen que les dades de recerca estiguin disponibles en repositoris oberts, i saber quins són els repositoris més apropiats no és senzill.

Enabling FAIR Data estableix uns estàndards que connecten investigadors, editors i repositoris de dades per permetre que les dades siguin localitzables, accessibles, interoperables i reutilitzables (FAIR, de l’anglès findable, accessible, interoperable and reusable). L’objectiu d’aquest projecte és millorar la integritat, la transparència i la reproductibilitat de les dades.

Més informació