• Imprimeix

Ranking CYD 2017

Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) 2018.

16/05/2018 15:05
Ranking CYD 2017

Recentment, s’ha presentat aquest rànquing, que és el més gran que es presenta per a les universitats espanyoles i comparteix objectius i mètodes amb l’U-Multirank, rànquing  internacional promogut per la Comissió Europea. Inclou resultats per a 22 àmbits de coneixement i 2.235 titulacions, les que apleguen les 73 universitats analitzades del total de les 82 universitats de l’Estat espanyol. Si prenem només les universitats públiques, el percentatge de participació al rànquing és d’un 100%.

S’obté el rendiment en 33 indicadors, per universitats i àmbits de coneixement. Els indicadors s’agrupen en 5 dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional. Segons els nivells de rendiment, per a cada indicador, es classifiquen les titulacions o les variables analitzades en tres grups: grup d’un rendiment relatiu més gran, grup de rendiment intermedi i grup de rendiment relatiu més baix.

El rànquing permet fer estudis comparatius entre universitats i prendre decisions informades. Entre les 15 universitats que tenen un nombre més gran d’indicadors en el grup d’alt rendiment relatiu, hi ha cinc universitats catalanes: la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Ramon Llull (URV) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). Catalunya, també és, de llarg, la comunitat autònoma que obté un nombre més gran d’indicadors agregats amb un valor relatiu més alt.

Les dades incloses tenen l’origen en diferents fonts (les pròpies institucions, el Govern de l’Estat, dades bibliomètriques, patents...)

 

Veure més