• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Projecte Hypatia, STEM amb perspectiva de gènere

El projecte Hypatia està pensat per atraure més nens i nenes als camps d’estudi de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, els anomenats STEM (science, technology, engineering i mathematics). Per aconseguir aquest objectiu, l’educació formal i la informal tenen un paper clau.

31/05/2018 11:05
R138_REDU_Hypatia

Projecte Hypatia

Hypatia està finançat pel programa marc Horitzó 2020 de la Unió Europea i, per tal de fomentar vocacions científiques, desenvolupa un marc teòric sobre educació STEM que inclou el gènere, alhora que produeix, prova i promou un conjunt d’eines (toolkit) amb solucions pràctiques i mòduls per a escoles, empreses, centres de recerca i museus d’arreu d’Europa. L’objectiu és despertar l’interès del jovent, especialment de les noies, pel model STEM i per les diferents carreres que hi estan relacionades.

Des de la pàgina web del projecte es pot accedir a un conjunt de mòduls amb activitats adreçades als adolescents i preparades perquè les utilitzin professors, institucions d’aprenentatge no reglat, investigadors i empreses. Cada activitat conté una guia amb les pautes per implementar l’activitat a l’aula. Es poden descarregar els mòduls individualment o de manera agrupada. S’hi inclouen activitats pràctiques de diferents tipus, com ara tallers de contingut científic, col·loquis o debats informals i trobades amb professionals de les disciplines STEM.