• Imprimeix

Petites passes en l’avenç de les dones a la UE en recerca i innovació

El passat 8 de març, dia de la dona treballadora, la Comissió Europea (CE) va presentar la seva contribució i les seves prioritats per promoure la igualtat de gènere. La CE creu que s’estan fent progressos per assolir l’objectiu del 40 % de dones en llocs de gestió sèniors i intermedis que va marcar el president Jean-Claude Juncker al principi del seu mandat. En l’àrea de la ciència i la innovació també s’estan fent esforços.

20/04/2016 13:04
R117_MÓN_CE igualtat de dones

Bretxa en la igualtat de dones

El desembre del 2015, la Comissió va publicar el document Strategic engagement for gender equality 2016-2019, sobre polítiques en igualtat de gènere que es porta a terme durant el mandat de la Comissió. Aquest compromís estratègic se centra en cinc àrees prioritàries de treball:

-          Incrementar la participació de la dona en el mercat de treball i l’equitat en la independència econòmica.

-          Reduir les bretxes en les remuneracions, els guanys i les pensions i la lluita contra la pobresa entre les dones.

-          Promoure la igualtat entre dones i homes en la presa de decisions.

-          Combatre la violència basada en el gènere amb la protecció i el suport a les víctimes.

-          Promoure la igualtat i els drets de les dones arreu del món.

 

Entre les mesures concretes que caldria aplicar a l’àmbit de la recerca, cal destacar la  promoció de l’esperit emprenedor i la igualtat de gènere, a més de la implementació d’objectius quantitatius pel que fa als llocs de treball de comandament.

En l’àrea de la ciència i la innovació, el 10 de març la Comissió va guardonar tres dones que destaquen com a empresàries amb el Premi de la UE per a Dones Innovadores. Aquest guardó es va crear per donar rellevància a la necessitat que hi hagi més dones innovadores i empresàries. El premi reconeix les dones que han combinat l’excel·lència científica amb el sentit de negoci que es requereix per crear empreses innovadores. Des del 2011, més de 220 dones han presentat la seva candidatura per compartir les seves històries inspiradores en la superació d’obstacles cap a l’èxit.

La Comissió calcula que hi ha 11,6 milions d’empreses de dones a la UE, que tan sols representen el 29 % del total d’empreses. Això representa un potencial per explotar per a Europa, que necessita tots els seus recursos humans per seguir sent competitiva i trobar solucions als desafiaments econòmics i socials amb els quals s’enfronta.

La Comissió Europea també fa un seguiment de la progressió que les dones experimenten en l’àmbit de la recerca i la innovació. Les darreres estadístiques de She Figures, la principal font d’estadístiques comparables paneuropea per a l’estat de la igualtat de gènere en la recerca i la innovació, mostren que les dones van guanyant terreny en ciència, però el progrés és lent i irregular. Cal destacar que el percentatge de dones amb doctorats ha augmentat del 43 % el 2004 al 47 % el 2014.

Les dones també estan fent progressos com a caps d’institucions de recerca, un augment que ha anat del 16 % al 20 % en aquests anys. Tot i així, la proporció de dones investigadores es manté estable, en general.