• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Parlant d’economia, els àngels existeixen?

Cada vegada hi ha més persones que inverteixen capital propi en projectes de tercers. Si tenim una bona idea de negoci, ja tenim mitja feina feta. L’altra meitat és trobar el capital que permetrà convertir la bona idea en una bona empresa. Per trobar finançament hi ha dues vies possibles: la via tradicional, que consisteix a anar a demanar un crèdit a una entitat bancària, i la via alternativa, que consisteix a aconseguir els diners d’altres procedències. Fins i tot, provinents d’àngels...

09/11/2018 11:11
R141_BITS_Angel_Inversor

Graph With Stacks Of Coins, de Ken Teegardin a Flickr (CC BY-SA 2.0).

Les vies del finançament alternatiu són múltiples, inclosa l’aparició d’una persona, física o jurídica, que inverteix capital de risc en una empresa, en la qual participa com a accionista i com a assessor. I d’una persona que pot semblar que, providencialment, baixa del cel en el moment que semblava que no s’aconseguiria un repte empresarial en diríem un àngel. Segons els experts, el que caracteritza aquesta mena d’inversors respecte d’altres és que comparteixen el risc amb l’empresari i s’impliquen en el funcionament de l’empresa.

 

Per això se’ls anomena en català àngels inversors: cal tenir en compte que les obres lexicogràfiques, per exemple el diccionari normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans, recullen aquest sentit figurat, ja que defineixen àngel com ‘persona molt bona, de molt bon cor’. Així mateix, en altres llengües es fa servir la mateixa metàfora: business angel o angel investor, en anglès; ange financier, en francès, tot i que és més habitual anomenar-lo investisseur providentielángel financiero o ángel inversor, en castellà.

 

Pel que fa al segon formant, es considera que la forma més precisa és l’adjectiu inversor, que està definit en el diccionari normatiu com ‘que inverteix capitals, que té capitals invertits’, i que en aquest cas esdevé la forma més adequada per a traduir l’anglès business. Per això es descarten, doncs, alternatives com àngel financer o àngel de negocis.

 

Els àngels inversors són figures que inverteixen en els sectors d'activitat que corresponen amb la seva experiència professional (tecnologia, indústria, serveis...), i les motivacions que tenen es deriven de la recerca de plusvàlues en capital, la participació en reptes empresarials, l’aportació d’experiència i suport o l’impuls d’empreses amb projecció de futur. Solen invertir al principi de l'activitat, diversificant la inversió en diferents projectes empresarials i amb participacions minoritàries. D’aquest capital que pot tenir dificultats per consolidar-se, en català en diem capital de risc (en anglès, venture capital).  En l'ús especialitzat es produeix un desgast de la preposició de que ha donat lloc a la forma capital risc, poc adequada des del punt de vista sintàctic.

 

Per tant, la resposta és sí, els àngels existeixen, almenys en economia.

 

Trobareu aquests termes al Cercaterm i a la Terminologia del finançament alternatiu, elaborada pel TERMCAT amb el suport d’ACCIÓ, Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un recull de 37 termes catalans, amb definicions i equivalents en castellà, francès i anglès, que representa la primera aproximació sectorial a aquest àmbit, que va créixer sobretot des de l’inici de la crisi financera global i gràcies al ràpid desenvolupament d’Internet i de la tecnologia per a fer transaccions econòmiques. A banda de les que hem tractat en aquest article, hi trobareu també altres propostes catalanes alternatives a manlleus anglesos (en casos com ara  finançament per facturestaxa llindar o préstec directe) i la definició dels conceptes que es fan servir en aquest sector (com ara  finançament col·lectiu amb recompensafinançament col·lectiu d’inversió o préstec participatiu).

 

Text elaborat pel Centre de Terminologia TERMCAT

R141_BITS_logo_TERMCAT

Més informació