• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Orchestra Scientific crea membranes que atrapen el CO2

La primera spin-off (empresa derivada) nascuda de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Orchestra Scientific, ha desenvolupat una membrana que és capaç d’atrapar el diòxid de carboni (CO2 ), i separar-lo de la resta de gasos com si es passés per un sedàs.

31/01/2018 11:01
R134_INN_membrana dioxid carboni

Membrana blava flexible que capta CO2

Aquesta tecnologia capdavantera (una nova estructura metal·loorgànica), desenvolupada completament a l’ICIQ, permet ser incorporada en fines capes plàstiques que, enrotllades, es podrien introduir dins de canonades o reactors per on circulen diferents tipus de gasos. Aquesta estructura, coneguda com a membrana blava, alenteix les molècules de CO2, i les separa de la resta de gasos, com si fos un tamís.

La funcionalitat desenvolupada és de gran utilitat per purificar gasos contaminants com els que emeten milers d’indústries o bé a les refineries de biogàs, la qual serà precisament la primera aplicació real que posarà en marxa l’empresa catalana. El combustible obtingut de la fermentació de compost i biomassa està format principalment per metà i CO2, que representa un 35 % de la barreja.

La membrana blava separarà els dos gasos per poder-los aprofitar: el metà és el que popularment es coneix com «gas natural» i s’utilitza a milions de llars i indústries com a combustible, mentre que el diòxid de carboni té moltes aplicacions, des de la indústria siderúrgica a la indústria alimentària, on es fa servir per elaborar begudes carbonatades o per acabar d’omplir les bosses d’enciam. A Espanya només hi ha una instal·lació de purificació en marxa, però a tot el continent funcionen 500 plantes de biogàs i la projecció és que es multipliquin per cinc el 2020.

El producte desenvolupat per la nova empresa catalana és interessant per a aquestes plantes perquè pot abaratir els costos de tot el procés de captació dels gasos. El principal problema per purificar el biogàs és que els mètodes que es fan servir estan basats en la criogènia, les altes pressions o els reactius químics, que són cars i molt contaminants. En canvi, les membranes desenvolupades per l’ICIQ són més econòmiques i sostenibles, ja que es poden fer servir a pressió atmosfèrica, sense refrigeració, la qual cosa suposa un estalvi aproximat del 25 % en despesa elèctrica.

El projecte es troba en fase de cerca de les primeres indústries disposades a utilitzar la seva tecnologia innovadora, i també en fase de cerca de noves aplicacions a altres indústries on el CO2 sigui un actiu clau.

L’equip que ha desenvolupat aquestes membranes està format per Neus Corella, Vanesa Lillo, Jesús González, Mabel Torréns, Samantha Grand i Mabel de Fer. Orchestra Scientific està liderat per Cristina Sáenz de Pipaón amb la col·laboració de José Ramón Galán Mascarós (assessor científic), Elías Daura, José Luis León i Álvaro Reyes.

El projecte per al desenvolupament d’aquesta membrana compta amb el suport econòmic d’un ajut Proof of Concept del Consell Europeu de Recerca i de l’Obra Social «la Caixa», que els permetrà continuar desenvolupant la tecnologia, i també està inclòs dins dels programes de formació i d’acceleració empresarial del projecte Tarragona Open Future.