• Imprimeix

Open Science and its role in universities: a roadmap for cultural change

Paul Ayris, Alea López de San Román, Katrien Maes i Ignasi Labastida. Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU). Advice Paper, núm. 24, 32 pàg. Maig 2018.

22/06/2018 09:06
Open Science

Aquest informe ha estat publicat per la Lliga d'Universitats Europees de Recerca (LERU) per tal d'orientar les universitats en la transició cap al nou sistema de ciència oberta. Aquesta transició, com es fa palès en l’informe, presenta molts reptes i serà complexa i multidimensional, diferent per a cada universitat, atès que cadascuna parteix d’un punt diferent. Per això, l’informe pot ser útil per definir les prioritats, estratègies o accions que s’han d’implementar en cada cas. Es fan 41 recomanacions concretes per acompanyar les universitats en aquest procés de transició cap a la ciència oberta i es proporciona un conjunt de preguntes que les universitats poden fer servir per mesurar el seu progrés cap als objectius de la ciència oberta. L’informe fa èmfasi especial a explicar el canvi cultural que les universitats i les parts interessades necessiten abordar per incorporar els principis, les polítiques i les pràctiques de la ciència oberta.

L'informe parla sobre els vuit pilars de la ciència oberta identificats per la Comissió Europea i analitza les implicacions, beneficis  i reptes,  en l’àmbit universitari, de cadascun. Aquests vuit pilars són: el futur de les publicacions acadèmiques, les dades FAIR, el Núvol Europeu de la Ciència Oberta, l'educació i les habilitats, premis i incentius, mètriques de pròxima generació, integritat de la recerca, i ciència ciutadana.

Podeu descarregar-vos l’informe complet o  bé el resum executiu. 

Trobareu una còpia impresa d’aquest document per al préstec i la consulta a la Biblioteca d’Universitats i Recerca.