• Imprimeix

Nota de alcance sobre la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados para 2018

José de Nó, José Molero, Ana Fernández Zubieta. Comisión COSCE de Estudio de los PGE. Confederación de Sociedades Científicas Españolas, COSCE. 2018, 8 pàg.

20/07/2018 14:07

 

La Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE) ha publicat el seu informe habitual sobre la política de despesa PG46 i la inversió en R+D+I en els pressupostos generals de l’Estat. Aquests han estat aprovats recentment i, a més, entre el moment de l’aprovació i el moment en què s’ha publicat aquest informe s’ha produït un canvi polític en el govern d’Espanya que, entre d’altres, ha fet que el govern que els va dissenyar i negociar i l’estructura ministerial amb la qual es van aprovar ara hagi canviat, fet pel qual les responsabilitats d’execució dels programes pot canviar a causa de la reassignació de departaments. Aquest és un dels aspectes que es destaca en l’informe.

En termes globals, respecte a l’any 2017, el pressupost d’R+D+I ha augmentat un 8,42% més, aproximadament el mateix percentatge de fons no financers (subvencions) i financers (crèdits). També s’observa que, malgrat que segueix la recuperació dels fons no financers  iniciada l’any 2014, aquest tipus de recursos continuen sent molt inferiors als dels pressupostos de deu anys anteriors (-67% respecte als pressupostos del 2008).

L’execució total dels pressupostos 2017, segons la informació provisional de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), que és qui intervé la PG46 del subsector Estat (cosa que deixa fora la inversió autonòmica i les agències estatals com l’Agència Estatal de Recerca (AEI) i el CSIC), va ser tan sols del 29,7%, corresponent la majoria de romanents a fons financers. Si ens fixem només en els fons no financers, l’execució va ser del 90,05%; tanmateix, en el cas dels crèdits, l’execució va ser només del 28,11%.

Finalment, l’informe fa un crit d’alerta centrat en l’envelliment de les plantilles, la falta d’inversió en recursos humans i la seva formació i la falta de recursos disponibles pels organismes públics d’investigació (OPI), situacions que debiliten progressivament el sistema i que cal frenar i revertir, com abans millor. En aquest sentit, reitera que cal  fer un pla de creixement a llarg termini amb el compromís de mantenir-lo en qualsevol circumstància.

 

A veure més