• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Monitorar la qualitat del son sense cables

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han dissenyat un prototip integrat de baix consum que permet detectar les apnees i la qualitat del son i envia la informació processada a una base de dades a través del telèfon mòbil. Així, el metge disposa dels indicadors finals i pot analitzar-los de manera més acurada per fer un triatge i decidir quins pacients necessiten passar a la fase de diagnòstic hospitalari i descartar-ne la resta. Això permetria descongestionar la sanitat pel que fa a aquest tipus de proves.

26/06/2018 13:06
R139_INN_Son sense cables

Monitorar la qualitat del son

Per analitzar els paràmetres del son de manera menys invasiva que els sistemes actuals hospitalaris, es posa un sensor en contacte amb el cos. El sistema integrat conté un microcontrolador de baix consum, un sensor comercial —un magnetòmetre com el que trobaríem dins de qualsevol mòbil—, que, col·locat sobre el cos, detecta els moviments de la respiració.

L’algoritme de processament que han desenvolupat els investigadors garanteix un consum molt baix de bateria, ja que només s’envien les dades processades, fet pel qual les transmissions són puntuals, no continuades. Aquest prototip passa la informació cap al telèfon mòbil mitjançant un enllaç Bluetooth i des del telèfon mòbil es puja al núvol, en una base de dades que podria consultar un metge per valorar si realment el pacient pateix d’apnees del son.

A més dels paràmetres associats a la respiració, també detecta el moviment de la persona amb un altre sensor, un acceleròmetre, de manera que es pot utilitzar per determinar moviments sobtats mentre el pacient dorm i així estimar la qualitat del son de manera similar a com fan altres dispositius comercials que no mesuren la respiració.

La informació que s’envia i s’emmagatzema al núvol fa referència al nombre de respiracions per minut, el nombre d’apnees i la durada. Ara com ara, i amb els sistemes existents, el metge ha de processar les dades sense tractar, mentre que d’aquesta manera ja disposa dels indicadors finals i pot analitzar-los més acuradament per decidir si la persona necessita més proves.

L’apnea és un dels trastorns del son més freqüents. Es caracteritza pels cessaments repetits de flux respiratori durant el son, una interrupció sobtada que es calcula que afecta aproximadament un 4 % de la població.

El mateix prototip, amb petites modificacions i incloent-hi mecanismes per compensar la influència del moviment del cotxe, es podria utilitzar integrat als cinturons de seguretat com a sistema per avisar quan baixa el ritme de respiració com a indicador de somnolència, per exemple.

La recerca que ara es publica forma part del projecte europeu H2020 Emergent - ChiplEss MultisEnsor Rfid for GrEen NeTworks. El treball el coordina la Universitat de Pisa i hi participen empreses que fan intercanvis amb la universitat.

Aquest treball l’han realitzat els investigadors de la URV Stefano Milici, doctorand de la universitat que va fer part de la recerca durant l’estada a l’empresa CUBIT, i Antoni Lázaro, Ramón M. Villarino i David Girbau, del grup de recerca NePhoS (Sistemes Nanoelectrònics i Fotònics), que pertany al Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV.

 

S. Milici et al., Wireless Wearable Magnetometer-Based Sensor for Sleep Quality Monitoring,
IEEE Sensors Journal, 18(5), 2145-2152(2018). DOI: 10.1109/JSEN.2018.2791400