• Imprimeix

Manícula o com es fan accessibles els textos antics als lectors actuals

Manícula és un espai dedicat a l’edició i l’anotació de textos catalans antics a partir de les tasques editorials portades a terme al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona i a l’Editorial Barcino. Vol mostrar quines són les principals feines que desenvolupa el filòleg editor de textos, amb quins problemes s’ha d’enfrontar i com els pot resoldre per tal de fer accessibles els textos antics als lectors actuals.

27/09/2018 09:09
R140_RECOM_Manicula

Manícula

Al portal es mostra el treball progressiu d’un taller d’edició i d’anotació en el qual participen investigadors, professors, filòlegs editors de textos medievals i també estudiants de grau, de màster i de doctorat que treballen en l’edició i l’anotació de textos en assignatures concretes del pla d’estudis de Filologia Catalana. S’hi treballa des de diferents punts de vista i a partir de la feina de diferents membres de l’equip i col·laboradors, de manera que els lectors puguin accedir als textos antics i dialogar-hi a partir d’una experiència totalment nova.

Manícula aprofita els avantatges que ofereixen les noves tecnologies per difondre aspectes interessants i destacables dels textos medievals al llarg de tot el procés d’edició i d’anotació, de la mateixa manera que els lectors de manuscrits marcaven els passatges que els interessaven del llibre amb una manícula, és a dir, amb un signe que representa una mà, a vegades amb el dit índex estès. Per això s’hi poden trobar articles concrets sobre temes i curiositats que els filòlegs detecten en els textos en què treballen.

Més informació