• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
L’estratègia espacial de la UE

La Unió Europea (UE) té la intenció de donar un fort impuls a la seva política espacial tractant alguns dels reptes més urgents d’avui, com ara lluitar contra el canvi climàtic, ajudar a estimular la innovació tecnològica i proporcionar beneficis socioeconòmics a la ciutadania, tot aprofitant que la infraestructura dels programes espacials de la UE està molt avançada.

27/09/2018 09:09
R140_MON_Space EU

Els serveis de telefonia mòbil i els sistemes de navegació, la televisió per satèl·lit o treure diners d’un caixer ens els proporciona la tecnologia espacial.

Els serveis de telefonia mòbil i els sistemes de navegació, la televisió per satèl·lit o treure diners d’un caixer ens els proporciona la tecnologia espacial. Aquesta tecnologia també proporciona informació immediata respecte a desastres, com ara terratrèmols, incendis forestals o inundacions que permeten coordinar millor els equips d’emergència i rescat.

A més, el sector espacial proporciona més de 230.000 llocs de treball a la UE des de les operacions de fabricació a l’espai i els serveis posteriors, i proporciona entre 46.000 i 54.000 milions d’euros a l’economia europea.

Actualment, la UE té tres programes espacials emblemàtics que ofereixen serveis que beneficien milions de persones. Aquests són:

  • Copernicus: programa d’observació de la Terra. Ofereix serveis d’informació que ajuden a salvar vides al mar, milloren la nostra resposta als desastres naturals i permeten als agricultors gestionar millor els seus cultius.
  • Galileo: sistema de navegació per satèl·lit, construït per la UE i l’Agència Espacial Europea (ESA). Proporciona informació de posicionament i temporització més precisa i fiable per a automòbils, ferrocarrils, aviació i altres sectors autònoms i connectats.
  • EGNOS: servei europeu de superposició de navegació geoestacionària que proporciona serveis de navegació amb informació molt precisa als usuaris dels mitjans aeris, marítims i terrestres a la majoria d’Europa.

D’altra banda, alguns projectes de recerca espacial es financen a través del programa Horitzó 2020. Els més destacats són:

  • SIGMA i AGRICAB, utilitzats per controlar la sostenibilitat de l’agricultura.
  • OSS2015, emprat per a l’anàlisi química dels oceans.
  • DECUMANOS, que dona suport als planificadors urbans per coordinar els recursos de la ciutat.

La UE també contribueix al marc de suport a la vigilància i el seguiment espacial (SST), un servei operatiu des del juliol del 2016 que serveix per detectar possibles col·lisions a l’espai, i alertar d’aquestes, i supervisar la reentrada de les deixalles espacials a l’atmosfera de la Terra.

La iniciativa GOVSATCOM també garantirà serveis de comunicació satel·litària fiables, segurs i rendibles per a les autoritats públiques de la UE i dels estats membres que gestionen missions i infraestructures de seguretat crítiques.

Els programes espacials de la UE s’apliquen en estreta cooperació amb els països de la UE, l’ESA, l’Organització Europea per a l'Explotació de Satèl·lits Meteorològics (EUMETSAT), l'Agència Europea dels Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit (GSA) i molts altres grups d’interès. Garantir una cooperació i una coordinació efectives i eficaces entre aquests actors és essencial per optimitzar l’impacte de les polítiques europees i la inversió en l’espai.