• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
La despesa interna en R+D s’estanca tant a Catalunya com a l’Estat espanyol l’any 2016

El 28 de novembre del 2017 l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar els resultats definitius de l’Enquesta sobre activitats en R+D del 2016. Respecte de l’any 2015, la despesa interna en R+D l’any 2016 en termes absoluts es manté estable a Catalunya (-0,1 %) mentre que s’incrementa molt lleugerament a l’Estat espanyol (+0,7 %).

30/01/2018 14:01
R134_ANA_CAT_INE 2016

Evolució de l’R+D / PIB a Catalunya, Espanya i la Unió Europea (2003-2016)

El percentatge del PIB destinat a R+D l’any 2016 ha disminuït respecte de l’any 2015 tant a Catalunya (de l’1,52 % passa a l’1,46 %), com a l’Estat espanyol (de l’1,22 % passa a l’1,19 %). Quant a l’evolució temporal, aquest percentatge continua descendint a l’Estat espanyol i se situa als nivells del 2006, mentre a Catalunya torna al nivell del 2014. De fet, cal destacar que l’R+D continua perdent pes en l’estructura productiva de l’Estat espanyol per sisè any consecutiu, amb una evolució l’any 2016 molt per sota de la del PIB (que enguany ha crescut un 3 %).

Pel que fa a la despesa per sectors d’execució, tant a Catalunya com a Espanya augmenta el finançament executat per part de les empreses i les institucions privades sense afany de lucre o IPSAL, mentre disminueix el finançament executat per les administracions públiques i l’ensenyament superior. Globalment, respecte de l’any anterior, en el cas de Catalunya el pes del sector privat (empreses + IPSAL) com a executor ha continuat augmentant respecte del sector públic, des d’un 57,5 % el 2015 fins a un 57,8 % el 2016. A l’Estat espanyol, l’increment detectat per part del sector privat és encara superior, ja que va passar del 52,7 % al 54 %.

Quant al personal en R+D, tant a l’Estat espanyol com a Catalunya va augmentar el nombre de persones treballant en R+D i també el nombre d’investigadors. En el cas de Catalunya, el nombre total de persones que treballava en R+D va augmentar un 3,9 % i, en el cas de l’Estat espanyol, un 2,5 %. Pel que fa al nombre d’investigadors a Catalunya va tenir un increment superior, d’un 4,3 %; a l’Estat espanyol, en canvi, l’increment va ser d’un 3,4 %. El percentatge de dones sobre el total de persones que es dediquen a l’R+D es va mantenir estable: un 42 % a Catalunya i un 40 % a l’Estat espanyol.

Catalunya va representar el 23,4 % del total de la despesa interna estatal destinada a R+D, per darrere de la comunitat autònoma de Madrid, que en representa el 26,4 %. Quant al percentatge de despesa en activitats d’R+D sobre el PIB, les comunitats autònomes que van liderar aquest indicador el 2016 van ser el País Basc, amb un 1,89 % del PIB; la Comunitat de Madrid, amb un 1,66 %; Navarra, amb un 1,62 %, i Catalunya, amb un 1,46 %. Aquestes quatre comunitats van ser les úniques amb xifres d’intensitat en despesa en R+D superiors a la mitjana estatal.