• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Iniciativa PRIMA per investigar la sostenibilitat de recursos hídrics i agrícoles a la conca mediterrània

La iniciativa PRIMA, amb seu a Barcelona, té com a objectiu la posada en pràctica de polítiques conjuntes de recerca i innovació sota una estratègia comuna de tots els països participants per abordar reptes com la manca d’aigua, l’agricultura i la seguretat alimentària.

31/01/2018 09:01
R134_CAT_PRIMA

Iniciativa PRIMA

Aquest partenariat neix amb la voluntat que tant la Unió Europea (UE) com els països de la riba sud de la Mediterrània uneixin les seves fonts de talent, coneixement i patrimoni cultural per desenvolupar les àrees amb escassetat d’aigua, i proveir-les d’oportunitats de treball en el camp de l’alimentació i la competitivitat per a emprenedors i dones, i, així, conservar els ecosistemes.

Actualment compta amb la participació de 19 països euromediterranis, amb els mateixos drets i obligacions. 11 països pertanyen a la UE: Croàcia, Xipre, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Malta, Portugal, Eslovènia i Espanya, i la resta són països mediterranis extracomunitaris: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Tunísia i Turquia. Només es finançaran els consorcis, amb mínim 3 països participants, dels quals un ha de ser europeu i l’altre no europeu.

El programa el gestiona la Fundació PRIMA sobre la base de plans de treball anuals. El finançament previst fins al 2020 és de 220 M€ provinents del programa de recerca Horitzó 2020, més 274 M€ provinents d’aportacions dels estats membres.

Hi ha subvencions destinades a accions de recerca i innovació (RIA) i a accions d’innovació (IA). Les accions de recerca i d’innovació esperen desenvolupar pocs projectes, però de gran envergadura, per tal de tenir impacte. L’objectiu fonamental és formar un teixit econòmic al sud de la Mediterrània i ajudar a la internacionalització de les pimes. Els projectes als quals es donarà més valor seran els que abordin temàtiques transectorials. Als projectes se’ls demanarà que tinguin una expertesa en ciències socials i humanitats i una visió d’impacte científic, econòmic i social.

El pla de treball per al 2018 està basat en dues ERA-NET (ERANETMED i ARIMNET). Les ERA-NET són xarxes europees d’agències públiques dedicades al finançament de R+D+I a nivell estatal i regional, que compten amb el suport de la Unió Europea i que tenen per objectiu afavorir la coordinació dels programes d’investigació dels estats europeus i mbilitzen recursos per afrontar conjuntament  reptes tecnològics i tècnic.

Les tres àrees temàtiques són gestió de l’aigua, sistemes de conreu i cadena de valor a l’agricultura, i es desenvolupen en vuit prioritats operacionals (solucions per estalviar aigua, sostenibilitat del sòl i de l’aigua i sistema de governança de l’aigua; agricultura intel·ligent i sostenible, i pesticides i patògens a l’agricultura; nutrició i salut, reduir pèrdues i malbarataments i nous models de negoci a l’agricultura).

Es preveu que els primers anuncis de convocatòries es publiquin al llarg del mes de febrer.

Més informació