• Imprimeix

Informe del Observatorio  IUNE 2018 sobre la I+D+i universitaria

Elías Sanz-Casado (Coord.). Alianza 4U (universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos I  II de Madrid y Pompeu Fabra). Juliol

20/07/2018 14:07

La darrera edició d’aquest informe que recull dades de 79 universitats públiques i privades de l’Estat espanyol des de l’any 2007 fins a l’any 2016 destaca que un dels indicadors més importants que permeten avaluar l’activitat investigadora, el nombre de publicacions científiques d’aquestes universitats presents a la Web of Science, s’ha incrementat en un 72,81%, mentre que l’augment en les plantilles de professorat universitari ha estat, en aquest mateix període, tan sols del 7,3%. Catalunya representa un 25,85% de les publicacions de tot el sistema universitari espanyol, seguida per Madrid (19,97%) i a continuació per Andalusia (15,84%) i València (12,63%). Aquestes publicacions pertanyen majoritàriament a les àrees de les ciències experimentals (37,4%) i medecina i farmacologia (27,36%), mentre que les àrees menys representades són les ciències socials (10,67%) i art i humanitats (5,96%), tot i que són les àrees que han experimentat un creixement més gran durant el període analitzat. També és important assenyalar que el percentatge de publicacions amb alta visibilitat (publicacions en revistes situades en el primer quartil del Journal Citation Reports (JCR) s’ha incrementat gaire bé en 5 punts. Respecte a les publicacions, en l’informe també s’observa un increment de la col·laboració internacional de les universitats (el 37,18% l’any 2007 i el 50,23% l’any 2016), és a dir, la meitat de les publicacions científiques es fan conjuntament amb equips d’altres països. En canvi, ha disminuït la col·laboració entre grups estatals.

En un altre terreny, el nombre de patents del sistema universitari espanyol que ha concedit l’Oficina de Patents i Marques (OEPM) ha passat de 256 l’any 2007 a 524 l’any 2016 (+144,69%), tot i que aquest increment es concentra en algunes poques universitats. Els projectes competitius europeus, a diferència dels projectes competitius estatals (-12,65%), també han augmentat en aquest període (el 53,01%).

Podeu consultar més informació d’aquest informe en format electrònic i veure el rendiment de les universitats per indicadors concrets en els diferents anys a http://www.iune.es


 

A veure més