• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Informe de seguiment 2017 del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020

El 20 d’octubre es va publicar el primer informe de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020, que presenta les primeres dades dels projectes que s’han executat fins al 30 de juny en el marc de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 2015-2020 (RIS3CAT), estratègia que estableix les prioritats de les polítiques públiques de recerca, desenvolupament i innovació i les actuacions que es poden beneficiar del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

12/12/2017 10:12
R132_CAT_RIS3CAT

Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

En l’informe s’analitzen, entre altres, els projectes en execució de les convocatòries corresponents als instruments següents: comunitats RIS3CAT, nuclis tecnològics (locals i internacionals), indústria del coneixement i infraestructures de recerca i innovació.

Des de la Secretaria d’Universitats i Recerca s’han promogut les convocatòries de llavor i producte (indústria del coneixement) i les d’infraestructures de recerca i innovació, singulars i cooperatives.

En aquestes primeres convocatòries de la RIS3CAT s’han aprovat 131 projectes, que representen una inversió total de 114,89 milions d’euros. Els beneficiaris són un total de més de 250 entitats, principalment centres de recerca i centres tecnològics, que concentren el 43 % de la inversió total i el 53 % del cofinançament procedent del FEDER.

Des del punt de vista sectorial, el 51 % de la inversió total es concentra en les indústries de la salut. La resta principalment es reparteix entre el sector de la química, l’energia i els recursos (16 %), el sector alimentari (10 %), les indústries relacionades amb la mobilitat sostenible (7 %), les indústries dels sistemes industrials (3 %) i les indústries del disseny i el sector de la cultura i l’experiència (menys de l’1 %).

Pel que fa a les tecnologies facilitadores, destaca especialment la inversió en biotecnologia, que representa un 48 % de la inversió total. Les TIC només representen el 22 % del total; els materials avançats, un 8,5 %; la nanotecnologia, un 3,5 %; la manufactura avançada, un 2 %, i la fotònica, una mica més d’un 1 %.

Per nombre de beneficiaris, el primer lloc l’ocupen les pimes (42 %); el segon, les grans empreses (22 %); el tercer, els centres de recerca (13 %); el quart, les universitats (10 %); el cinquè, els centres tecnològics (10 %), i el sisè, les administracions (3 %).

En el marc d’aquests projectes es preveu la creació de 32 empreses, la sol·licitud de 88 patents i la creació de 348 llocs de treball. La majoria d’empreses que participen en projectes preveuen millorar el seu posicionament internacional pel que fa a l’exportació i la generació de noves oportunitats de negoci.

Mitjançant la RIS3CAT, la Generalitat de Catalunya també impulsa, amb un total de 55 milions d’euros del FEDER, un pla de ferms sostenibles, un programa de recollida selectiva de residus municipals, una convocatòria de l’àmbit de salut i alguns projectes de l’àmbit d’afers socials en el marc del Programa de compra pública d’innovació. Així mateix, mitjançant el programa CatLabs es treballa per articular i reforçar una xarxa catalana d’innovació social, digital i col·laborativa, que faciliti i promogui la participació de la ciutadania en la innovació.

L’informe també destaca les primeres actuacions que s’han posat en marxa arran del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de la RIS3CAT: millora del teixit economicoempresarial de la ciutat de Barcelona, foment de l’emprenedoria i dels serveis d’incubació, i digitalització dels serveis públics.