• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Horizon Europe (2021-2027)

El futur programa marc de finançament de recerca i innovació, impulsat per la Comissió Europea (CE), es dirà Horizon Europe i té previst invertir 97.900 milions d’euros en R+D+I en el període 2021-2027. La nova iniciativa aglutinarà en un únic programa tot el finançament de les activitats de recerca i innovació de la Unió Europea (UE) amb l’objectiu de fomentar la cooperació entre els equips de recerca de tots els països i les disciplines que són vitals per aconseguir descobriments innovadors.

26/06/2018 13:06
R139_MON_Horizon Europe

Horizon Europe

El proper programa europeu s’ha dissenyat sobre tres pilars principals. En primer lloc, la ciència oberta per donar suport als investigadors amb beques i intercanvis, així com per finançar projectes definits i impulsats pels mateixos investigadors a través del Consell Europeu de Recerca (ERC) i les Marie-Skłodowska-Curie Actions.

En segon lloc, el programa Horizon Europe pretén abordar reptes globals per fomentar directament la recerca relacionada amb els reptes de la societat, establint objectius ambiciosos en temes que són objecte de preocupació diària.

Finalment, el darrer pilar aposta per la innovació oberta amb la intenció d’impulsar Europa com a líder en innovació en la creació de mercat. En aquest sentit, el projecte pilot del Consell Europeu d’Innovació (EIC pilot) facilitarà el desenvolupament de tecnologies d’alt potencial i d’empreses innovadores.

A més a més, s’ha previst emprendre altres iniciatives com l’InvestEU per al finançament públic i privat en forma de préstecs, garanties, accions i altres instruments basats en el mercat. D’altres, com la EU Cohesion Policy, tindran un enfocament més centrat en les estratègies d’innovació i especialització intel·ligent. Així mateix, el Digital Europe Programme impulsarà les inversions de primera línia en informàtica i en dades d’alt rendiment, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i les habilitats digitals avançades.

Seguint la tendència dels darrers anys, el programa també preveu reduir la burocràcia amb la simplificació de les normes i els procediments.