• Imprimeix

Guia per al càlcul de costos indirectes (7è Programa Marc)

29/06/2010 10:06
Guia per al càlcul de costos indirectes (7è Programa Marc)

L’any 2008, Catalunya va captar el 2% dels recursos competitius de la UE, tot essent el 7è Programa Marc el principal instrument per al finançament de l’R+D. Des de la Generalitat de Catalunya es vol afavorir la creixent activitat científica de les universitats i els centres de recerca catalans per tal que cada vegada puguin ser més competitius en l’àmbit internacional.

Com que la Comissió Europea vol implementar en els propers anys un sistema de quantificació de costos indirectes dels projectes europeus, el Comissionat per a Universitat i Recerca, a través de la Direcció General de Recerca, ha donat impuls a l’edició d’una Guia per al càlcul de costos indirectes, per facilitar una metodologia de càlcul de despeses indirectes reals, i que cada beneficiari pugui elaborar el seu propi mètode de càlcul, tenint en compte les seves particularitats.

S’espera que la sistematització i la racionalització d’aquests càlculs optimitzarà els retorns per al sistema català d’R+D.