• Imprimeix

Governance Reforms in European University Systems The Case of Austria, Denmark, Finland, France, the Netherlands and Portugal

Editors: Krüger, K; Parellada, M.; Samoilovich, D.; Sursock, A. Ed. Springer International Publishing, 2018, 220 pàg. ISBN: 978-3-319-72211-5

20/07/2018 14:07

En aquest llibre es presenten i s’estudien diferents casos relacionats amb les reformes estructurals dels sistemes universitaris de diferents països, fent especial èmfasi en les reformes que afecten la governança d’aquests sistemes. Els països estudiats són sis: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, els Països Baixos i Portugal. S’observen diferències entre ells d’acord amb els seus sistemes socioeconòmics i cultures específiques, però també molts elements i processos compartits.

El llibre consta de quatre capítols. En primer lloc, es presenten el marc de les reformes dels sistemes universitaris i els diferents actors dels processos de reforma amb els interessos de cada un. En el segon capítol, els rectors i altres protagonistes de les reformes en cada un dels sis països analitzats descriuen els processos de reforma viscuts i ens permeten descobrir tant línies marcades pels governs com les lògiques de les institucions universitàries. En el tercer capítol, s’analitzen les narracions del capítol precedent i es complementen amb una revisió i de la literatura. Finalment, en el darrer capítol, es recullen les conclusions i les lliçons apreses.

El llibre està disponible per al préstec i la consulta a la Biblioteca d’Universitats i Recerca.