• Imprimeix

Fórmulas elegantes, de Graham Farmelo

22/07/2009 11:07
Fórmulas elegantes, de Graham Farmelo

Una equació és una representació simbòlica que descriu una realitat física; es tracta d’un llenguatge universal que permet expressar les lleis de la naturalesa. Un equació prediu els resultats d’experiments que tal vegada encara ningú a portat a terme.

 
 

Aquest llibre presenta la història d’algunes de les equacions més importants del segle XX, algunes de les quals des d’una aparent simplicitat han revolucionat la ciència. Graham Farmelo director de comunicació del Museu de la Ciència de Londres n’és l’editor i cada capítol està escrit per un autor diferent, bon coneixedor de la disciplina i de les circumstàncies històriques de la formulació de l’equació.

En concret el llibre descriu:

• Equació de Planck-Einstein que relaciona l’energia del quantum amb la seva freqüència. Va ser formulada en primer lloc per Planck però solament interpretada en tot el seu abast per Einstein, anys més tard.
• Equació d’Einstein que va donar lloc a la creació d’una nova branca de la ciència: la física de partícules.
• Equació d’Einstein de la relativitat general que descriu com la curvatura espai-temps està directament relacionada amb la distribució de la masa en l’univers.
• Equació d’ona de Schrödinger que permet comprendre l’estructura atòmica en detall.
• Equació de Dirac que sorgí de l’intent de conciliar les dues teories més importants vigents en aquell moment, la teoria de la relativitat especial i la mecànica quàntica, i va revolucionar la ciència en predir, per exemple, l’existència de l’antimatèria.
• Equacions de Shannon, inventor del bit, que permeten quantificar la informació. Aquestes dues equacions responen a les preguntes de què és informació i què inhibeix la seva trasnmissió.
• Equació de Yang-Mills de la unificació de les forces electrodèbil i electromagnètica.
• Equació de Drake, que no expressa cap llei de la naturalesa sinó que estableix el número probable de civilitzacions emisores de ràdio en una galàxia.
• Equacions sobre l’evolució de la vida que mitjançant la teoria de jocs permeten descriure el comportament animal.
• Mapa logístic que descriu un model per als canvis en les poblacions animals.
• Equacions de Molina-Rowland i el problema dels CFC (clorofluorocarburs). Aquest capítol és l’únic en que apareixen equacions químiques, en les quals no hi ha símblos matemàtics sinó lletres que representen àtoms i molècules. El capítol tracta del descobriment del forat de la capa d’ozó i de la descomposició els CFC que alliberant clor posteriorment descomposen l’ozó.

Fórmulas elegantes
Grandes ecuaciones de la ciencia moderna

Graham Farmelo, editor
Col.lecció Metatemas
Tusquets editors, Barcelona 2004
376 pàgines