• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Fer la ciència atractiva per als adolescents

Amb una demanda de graduats en ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) molt per damunt de l’oferta a Europa, el projecte STEM4youth, finançat per la Unió Europea, reintrodueix aquests temes a les aules, i hi afegeix una dosi de diversió, per mostrar als adolescents que la ciència pot ser atractiva, i que és fonamental per a moltes carreres, des d’analista de màrqueting fins a expert en ètica o zoòleg.

31/01/2018 12:01
R134_REDU_STEM4youth

STEM4youth

El projecte organitza cursos de set assignatures (química, física, ciència ciutadana, enginyeria, medicina, matemàtiques i astronomia), destinades a l’alumnat de 14 a 19 anys, i per cada assignatura presenta entre set i nou reptes sobre la base de com afecten els principis bàsics de cada disciplina en la vida quotidiana. Les explicacions bàsiques es combinen amb experiments i activitats pràctiques, així com amb jocs, sessions de pensament crític i informació sobre com les habilitats adquirides s’adapten a possibles opcions professionals.

Una plataforma d’educació de codi obert (educational platform) també permet als professors i els estudiants publicar i descarregar material del curs, i interactuar amb els altres mitjançant jocs i proves en línia. L’equip també desenvoluparà una guia pluridisciplinària per als professors sobre la millor manera d’explotar els temes de STEM, fins i tot a través d’activitats extraescolars.

Actualment ja es pot accedir a un munt de recursos educatius, especialment en els casos de la química o les matemàtiques. Per cada recurs, a més d’un document amb la descripció de la pràctica, hi ha una fitxa que recull el nombre de persones ideal per treballar la pràctica a l’aula, la durada de l’experiment, la disciplina, les edats dels alumnes, si requereix algun tipus d’instal·lació o requisit tècnic, si cal fer la pràctica a l’aula o es pot fer a casa, si cal supervisió del professorat (o dels pares) i l’accés a altres fitxes relacionades.

La pàgina web del projecte està traduïda al català, però les pràctiques són en anglès, per bé que un petit nombre de pràctiques estan traduïdes a altres idiomes dels agents participants en el projecte, com ara italià, grec, eslovè, polonès o txec.