• Imprimeix

European_Genome-phenome Archive EGA

Consorci EGA-EBI (European Bioinformatics Institute) / EGA-CRG (Centre de Regulació Genòmica)

08/05/2018 14:05
European Genome-phenome Archive (EGA)

Aquest és un arxiu o repositori permanent, segur i durador de dades, que promou la distribució i l’accés a dades genètiques i fenotípiques humanes, que es poden identificar personalment i que resulten de més de 1.700 projectes de recerca. Projectes com aquests permeten desenvolupar la genòmica mèdica, és a dir, utilitzar la informació genòmica dels individus en la seva atenció clínica, el seu diagnòstic o pronòstic i dissenyar tractaments a mida. Si desitgeu més informació podeu consultar el següent article.

Les dades s’han recollit d’individus que han signat consentiments autoritzant que fossin usades només en la recerca. El projecte EGA compta amb uns protocols molt estrictes que regulen la manera de gestionar, emmagatzemar o distribuir la informació.

Es pot accedir als estudis i als conjunts de dades des dels webs públics de l’European Bioinformatics Institute (EBI) and the Centre for Genomic Regulation (CRG)