• Imprimeix

Escrituras, lengua y cultura en el antiguo Egipto, de Josep Cervelló Autuori

El professor d’egiptologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic d’aquesta universitat, Josep Cervelló, presenta en aquesta obra un estudi sobre la llengua i l’escriptura egípcies des d’una perspectiva cultural.

29/09/2016 12:09
R120_RECOM_Llibre escriptura i llengua Egipte

Escrituras, lengua y cultura en el antiguo Egipto, de Josep Cervelló Autuori

En primer lloc, el llibre tracta el tema de l’origen i la història de la llengua. També descriu els quatre sistemes d’escriptura -jeroglífic, hieràtic, demòtic i copte- així com els sons, els signes, la seva disposició i la transliteració a l’alfabet llatí. També dóna pautes per a la transcripció onomàstica al castellà.

L’autor explica la història del procés per arribar a desxifrar els jeroglífics, tot passant pels autors grecollatins, renaixentistes, coptes i barrocs fins arribar a l’època napoleònica.  Explica la troballa de la pedra de Rosetta i el treball de Champollion –considerat el pare de l’egiptologia científica-, que van permetre desxifrar els jeroglífics.

Finalment, el llibre també aborda la influència de la cultura egípcia en altres cultures properes, i explica per què l’origen de l’alfabet que va aparèixer al Sinaí entre els semites durant el segon mil·lenni abans de Crist es troba en l’escriptura proto-sinaítica derivada dels jeroglífics egipcis.

Es tracta d’un llibre accessible, interessant i molt ben documentat, destinat al públic en general amb interès per l’antic Egipte, els estudiants universitaris i els especialistes d’altres branques de les humanitats (filòlegs, filòsofs, historiadors, etc.) que puguin estar interessats en l’estudi de la llengua egípcia des d’un punt de vista històric i cultural.

Actualment hi ha un interès creixent per l’egiptologia i, tot i que aquest llibre dóna una visió molt completa de la matèria, no es tracta d’un llibre per aprendre a llegir jeroglífics ni d’una gramàtica, obres en les quals l’autor està treballant per complementar aquest llibre.

 

Escrituras, lengua y cultura en el antiguo Egipto

Josep Cervelló Autuori

Col·lecció El espejo y la lámpara nº 11 (552 pàgines)
Servei de Publicacions de la UAB,  Bellaterra
Primera edició: 2015
Segona edició revisada: 2016