• Imprimeix

El món a la teva mida, de David J. Smith

Si cada una de les galàxies que es pot veure amb el telescopi espacial Hubble (unes 3.000) la representéssim en un plat, la pila de plats que obtindríem tindria 115 m d’alçada, com si fos un edifici de 38 pisos. Si ho féssim amb totes les galàxies que es creu que podria tenir l’univers (uns 170.000.000.000), la pila de plats faria 6.720.000 km d’alt.

22/04/2015 11:04
R107_Recom_ElMonaLaTevaMida_GRAN

El món a la teva mida, de David J. Smith

Si comprimíssim els 4.500 milions d’anys d’història de la Terra en un de sol, la Lluna apareixeria a mitjan febrer, i encara dins el febrer, apareixerien els oceans i l’atmosfera, la massa terrestre i els continents. Les primeres formes de vida començarien al mar la tercera setmana de març. Fins al 18 de desembre no apareixerien els primers ocells, prop del 22 de desembre, els mamífers, i gairebé el darrer dia de desembre, els humans.

Si condenséssim la història dels darrers 3.000 anys en un mes, el dia 1, per exemple, podríem dir que es generalitza l’ús del ferro, que el dia 5 neixen Buda i Confuci, que el dia 10 neix Jesucrist, que el dia 15 comença l’edat mitjana, que el dia 20 els víkings són els primers europeus que arriben a Amèrica, que el dia 25 hi arriba Colom, i que el dia 30 es fabrica el primer ordinador i es crea Internet.

Si representéssim tota l’aigua de la Terra en 100 gots, 97 serien d’aigua salada i 3 serien d’aigua dolça, dels quals només en tindríem 1 ple d’aigua dolça al nostre abast. La resta estaria captiva a les geleres, sota terra o a l’atmosfera. A les cases nord-americanes es fan servir aproximadament dues banyeres i mitja d’aigua per persona i dia; a Europa, dues, i a l’Àfrica, una desena part d’una banyera per persona i dia.

I així amb la dimensió de l’univers i el sistema solar, amb la posició i la mida dels planetes, amb la història de la vida a la Terra, amb la història de la humanitat, amb els invents dels darrers 1.000 anys, amb la superfície del globus terraqüi, amb l’aigua i el seu consum, amb els diners i com es reparteixen, amb les fonts d’energia de la Terra i el seu consum, amb l’esperança de vida de diferents zones del món, amb l’evolució de la població mundial, amb la producció i el consum d’aliments o amb el temps que dediquem a les diferents activitats en la nostra vida.

Aquest llibre reprodueix en petit coses grans, redueix a escala, és a dir, a una mida que podem entendre i de forma proporcional, esdeveniments, espai, temps, coses i dades tan immenses o tan antigues que ens són molt difícils d’abastar. Encara que està adreçat a nois i noies, també és molt útil i recomanable per a adults, perquè ens educa, a tots, per comprendre la magnitud de les xifres, a prendre’n consciència i, per tant, a estar-ne ben informats i saber-les manejar. Les dades que conté el llibre es basen en les estimacions més precises que es poden fer. Són dades certes, però cal tenir present que quan parlem de xifres tan elevades, i algunes encara desconegudes amb exactitud, el marge d’error també és més gran.

L’autor és un mestre canadenc que ens descobreix l’enorme valor pedagògic de les escales i les maquetes. Ell les utilitza en moltes activitats per fer entendre als nens les mides i les relacions de les coses grans, i fins i tot, en un apartat titulat «Uns apunts per a pares, mares i mestres», ens en proposa algunes. El llibre està il·lustrat amb dibuixos molt intuïtius, que representen les magnituds i proporcions que s’expliquen en els textos. També és molt interessant el recull de les pàgines web, llibres, informes i llibres infantils més interessants que s’han consultat com a fonts, i que hi ha al final del llibre.

 

El món a la teva mida

David J. Smith

Il·lustracions de Steve Adams

Símbol Editors

40 pàgines