• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Dimensions: un cercador de citacions i finançament

La base de dades Dimensions permet obtenir una perspectiva econòmica de la literatura acadèmica. Aquest motor de recerca de ciències es va llançar el 15 de gener i pretén proporcionar als acadèmics i als investigadors noves formes d’analitzar la literatura acadèmica, incloent-hi el finançament de la subvenció que hi ha darrere.

28/02/2018 11:02
R135_MON_AI publicacions i ajuts

Pàgina web de Dimensions

Dimensions no només indexa els articles i les citacions, sinó que afegeix un valor exclusiu que no proporcionen altres cercadors: connecta les publicacions amb les subvencions i els ajuts que reben, les agències de finançament, les patents i els assaigs clínics. Això dona als investigadors més poder per analitzar els seus camps d’expertesa i poder resseguir-ne el finançament.

El producte va ser creat per la firma digital de tecnologia Digital Science (operada per Holtzbrinck Publishing Group, que també té una participació majoritària a l’editorial Nature). Hi van col·laborar més de 100 organitzacions de recerca i finançadors per construir la base de dades, que és una extensió d’un producte anterior, també anomenat Dimensions, que es va centrar en la indexació de subvencions. Qualsevol persona pot fer cerques a través de les publicacions d’accés obert i veure-hi els ajuts associats, les patents i les mètriques basades en cites. En el cas de les institucions i els finançadors, el preu oscil·la entre els 10.000 i els 30.000 dòlars, i l’eina permet buscar i analitzar dades d’ajuts i patents, així com utilitzar una interfície de programació d’aplicacions (API) que permeti fer consultes de dades automatitzades.

Entre les eines gratuïtes disponibles actualment per cercar i analitzar publicacions, Google Acadèmic és el motor de cerca més conegut, tot i que altres cercadors especialitzats —inclòs Microsoft Academic i Semantic Scholar— també rastregen i indexen treballs de recerca i cites. Respecte als productes de pagament amb aquesta finalitat, cal destacar Web of Science, propietat de Clarivate Analytics, i Scopus, propietat de l’editor Elsevier.

Més informació