• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Difusió de projectes europeus de recerca a les xarxes socials

La Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea ha publicat una guia destinada a incrementar l’impacte dels projectes europeus de recerca gràcies a les eines que les xarxes socials proporcionen.

27/09/2018 09:09
R140_RECOM_H2020 social media guide

Xarxes socials / mkhmarketing a Flickr

La guia H2020 Programme. Guidance Social media guide for EU funded R&I projects explica des de com donar d'alta un perfil a algunes de les xarxes socials més rellevants (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+, Pinterest...) fins a com dissenyar una estratègia comunicativa adequada per a l'audiència a la qual va destinat el projecte de recerca. 

L'objectiu d'aquest document és assessorar el personal investigador per tal de donar compliment a l'article 38 de l'acord de finançament del projecte, que especifica que qualsevol acció finançada per la Unió Europea ha de ser comunicada activament pels seus beneficiaris per tal d'incrementar el seu impacte social.