• Imprimeix

De quina manera la temperatura determina el sexe?

La determinació del sexe en els rèptils és un assumpte complex, ja que la temperatura d’incubació dels ous i els gens interactuen en moltes espècies per regular el desenvolupament sexual i decidir-ne el sexe; ara s’ha descobert el mecanisme que hi ha darrere aquest fenomen. Un grup d’investigadors xinesos i americans han observat que les temperatures d’incubació més fredes activen el gen KDM6B en els òrgans sexuals immadurs de la tortuga. L’activació o no d’aquest gen és clau, ja que actua com un interruptor biològic que encén altres gens que permeten que es desenvolupin els testicles.

26/06/2018 10:06
R139_CIENCIA_sexe tortugues

La temperatura d’incubació de les tortugues activa el gen que en determina el sexe

Per estudiar el gen KDM6B, els investigadors van fer servir ous de tortuga acabats de pondre i els van incubar a una temperatura de 26 °C o 32 °C per buscar les diferències en la manera com s’activaven els gens en les gònades de les tortugues al principi del desenvolupament, abans que se n’hagi decidit el destí com a ovaris o testicles.

Els autors de l’estudi van trobar diversos gens que s’activaven o es desactivaven a una temperatura però no a una altra. Un dels primers gens a canviar va ser el gen KDM6B, que es va tornar molt més actiu a temperatures d’incubació més fredes, que produeixen els mascles, i es va mantenir gairebé en silenci a temperatures més càlides, productores de femelles.

En experiments addicionals, els investigadors van utilitzar refinades tècniques per silenciar el gen KDM6B en els embrions de les tortugues i van rastrejar el seu desenvolupament a 26 °C. De manera conseqüent, es va obtenir una reversió sexual completa. Aquesta temperatura hauria hagut de produir tortugues mascle, però entre el 80 % i el 87 % dels embrions sota aquestes condicions es van convertir en femelles.

Aquest fenomen anomenat determinació del sexe dependent de la temperatura (temperature-dependent sex determination, TSD) es coneixia ja des de la dècada del 1960. En la majoria de les espècies, el gènere està determinat pels cromosomes sexuals en el moment de la fecundació, però en la majoria de les tortugues i altres rèptils, el sexe d’un individu es determina després de la fecundació per la temperatura d’incubació dels ous en desenvolupament.

 

Chutian Ge et al., The histone demethylase KDM6B regulates temperature-dependent sex determination in a turtle species,
Science, 360(6389), 645-648(2018). DOI: 10.1126/science.aap8328