• Imprimeix

Centres CERCA i universitats: un model col·laboratiu d’èxit

El mes de maig passat va tenir lloc a Barcelona la conferència anual CERCA, que va aplegar per cinquè any consecutiu els principals representants dels centres CERCA per debatre aspectes estratègics d’interès per a l’evolució del sistema de centres. D’acord amb les dades que es van donar a conèixer en aquesta conferència, es consolida la col·laboració entre els centres CERCA i les universitats de Catalunya, la qual ha començat a donar fruits.

26/09/2018 12:09
R140_CAT_5 conf CERCA

5a Conferència CERCA

Enguany, la jornada, en la qual va participar el Dr. Chaejun Song, director de Recerca i Desenvolupament del Consell Nacional de Recerca en Ciència i Tecnologia de Corea, es va centrar en la col·laboració que duen a terme els centres amb altres institucions. En el marc de la conferència es van presentar dades d’aquesta col·laboració i altres resultats de la institució, i també es van presentar projectes dels centres que es caracteritzen perquè són un exemple de bones pràctiques singulars de col·laboració. En concret, pel que fa a les universitats, actualment més d’un 50 % dels investigadors CERCA col·laboren amb una universitat catalana i el 66 % de les seves publicacions d’impacte tenen la doble filiació CERCA-universitat, unes dades que confirmen un model d’èxit i una col·laboració que cal potenciar perquè beneficia tant la qualitat de la recerca com el sistema universitari de Catalunya.

En aquest sentit, prop del 20 % dels projectes competitius captats pels centres CERCA tenen com a investigador principal un professor universitari a temps complet.

La marca CERCA té una presència important a la Unió Europea. Actualment, els 40 centres CERCA existents reben 219 M€ —un 30 % dels fons de recerca que rep Catalunya— en el programa europeu per al finançament de la recerca i la innovació Horitzó 2020 (H2020). A més, representen un terç de la producció científica catalana i més del 50 % dels ajuts que rep Catalunya del Consell Europeu de Recerca (ERC). És important destacar l’èxit aconseguit en la convocatòria Proof of Concept (PoC) de l’ERC, en què els centres CERCA recullen tants reconeixements com Suïssa, un dels països de l’espai europeu de recerca més potents en recerca i en atracció de fons competitius. La mitjana de finançament per projecte que reben els centres CERCA en el marc de l’H2020 (0,45 M€) és superior a la que reben els centres del CSIC (0,42 M€), però encara és inferior a la d’altres centres o universitats de prestigi, com ara la Societat Max Planck (1,38 M€) o el CNRS (Centre Nacional de Recerca Científica francès) (0,60 M€).

Malgrat aquest èxit, el director de la institució, Lluís Rovira, va apostar per potenciar encara més la col·laboració institucional i la presència de la marca CERCA, que aplega els 40 centres, a la Unió Europea.