• Imprimeix

Cèl·lules tumorals persistents serien les responsables de la recaiguda en el carcinoma de cèl·lules basals

La recerca realitzada des del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) ha pogut identificar una població de cèl·lules tumorals amb persistència després del tractament farmacològic que explicaria les recaigudes en el carcinoma de cèl·lules basals, el càncer de pell més freqüent.

29/11/2018 12:11
R142_CENT_resistencia terapies

Una petita proporció de les cèl·lules tumorals expressen el marcador LGR5 (en verd) i són responsables de la recaiguda tumoral. Les cèl·lules tumorals apareixen en vermell / Adriana Sánchez-Danés del VHIO

Dos dels principals obstacles a què s’enfronten oncòlegs i investigadors en la recerca col·lectiva per combatre el càncer de la manera més efectiva són la resistència a les teràpies i la disseminació de les cèl·lules metastàtiques. Un exemple és el carcinoma de cèl·lules basals, un dels càncers més comuns que afecta diversos milions de pacients nous cada any a tot el món.

En el tractament de la malaltia localment avançada i metastàtica s’empra el medicament Vismodegib, que ha demostrat la seva eficàcia en la regressió tumoral. Tot i això, molts pacients, després de la interrupció del tractament, recauen. L’equip de recerca ha estat capaç d’explicar quin és el mecanisme que permet la regressió del tumor després de l’administració de Vismodegib, així com l’origen de les recaigudes.

Així, l’equip ha observat que aquest medicament promou la diferenciació de la major part de les cèl·lules tumorals, cosa que en causa l’eliminació. Aquest tractament, però, condueix  a l’aparició d’una població de cèl·lules tumorals inactives, caracteritzades per la senyalització activa de Wnt —una via de transducció de senyals formada per proteïnes que transfereixen els senyals des de l’exterior fins a l’interior d’una cèl·lula— que persisteixen  tot i l’administració continuada del fàrmac.

Aquesta població de cèl·lules tumorals explicaria la resistència als tractaments en carcinoma de cèl·lules basals,  i, a més, serien les responsables de les recaigudes un cop s’ha suspès l’administració del Vismodegib. La investigació ha demostrat, també, que la inhibició de la senyalització de Wnt, juntament amb l’administració de Vismodegib, elimina les lesions tumorals persistents, la qual cosa condueix a l’erradicació del tumor en la gran majoria dels casos.

Aquest és el primer exemple d’un medicament aprovat per l’Administració d’Aliments i Fàrmacs (FDA, per les seves sigles en anglès), el Vismodegib, que s’usa per tractar tumors sòlids i que indueix la regressió del tumor a través de la diferenciació. La diferenciació tumoral és una manera molt prometedora de tractar el càncer, ja que no només no és tòxica per a les cèl·lules normals, sinó que s’ha demostrat que és un tractament revolucionari en certes leucèmies.

A més, aquest estudi,  identifica un nou mecanisme de resistència a la teràpia en el carcinoma de cèl·lules basals i demostra que l’administració de dos medicaments ja existents és suficient per prevenir la recaiguda del tumor en la gran majoria dels casos. El pròxim pas serà dur a terme assajos clínics utilitzant la combinació d’aquests dos fàrmacs en pacients amb carcinomes de cèl·lules basals recurrents i, possiblement, amb altres càncers  amb bases moleculars similars, com el medul·loblastoma. 

Aquesta recerca l’han liderat Cédric Blanpain, de la Universitat Lliure de Brussel·les, i Adriana Sánchez-Danés, del VHIO.

 

A. Sánchez-Danés et al., A slow-cycling LGR5 tumour population mediates basal cell carcinoma relapse after therapy,
Nature, 562, 434–438(2018).

Més informació