• Imprimeix

CORE, aggregating the world’s open access research paper

Repositori mundial de documents científics en accés obert. The Open University i JISC.

20/07/2018 14:07

Aquesta eina gestionada per dues institucions britàniques, The Open University i JISC, una organització sense afany de lucre que proporciona solucions digitals per a l’educació i la recerca del Regne Unit, recopila i posa a disposició del públic sense cap restricció uns 130 milions de registres de documents científics en accés obert d’arreu del món, que es troben en 3.650 repositoris (tant institucionals com temàtics) i que han estat publicats en milers de revistes.

Totes les fonts (repositoris i revistes) que recopila CORE son d’accés obert, en el sentit que els textos complets han de ser accessibles al públic per Internet i han de poder ser llegits, descarregats, copiats, distribuïts, impresos, enllaçats i buscats sense cap restricció financera o tècnica, d’acord amb la Declaració de Budapest sobre l’Accés Obert. CORE recopila les metadades dels repositoris i revistes a text complet amb què treballa, i com que vol contribuir a un canvi cultural i a promoure el moviment de l’Accés Obert, als continguts científics dels documents que recopila, hi afegeix serveis com eines de cerca, filtratge, consulta i anàlisi i interfícies de programació d’aplicacions (application programming interface), que li confereixen moltes potencialitats. La recollida de metadades dels documents facilita l’explotació dels textos i de les seves dades associades.

Les institucions i persones que actuen com a proveïdors de continguts científics i acadèmics, com poden ser universitats o centres, biblioteques, desenvolupadors de programari o investigadors també poden beneficiar-se dels serveis que ofereix CORE.

A veure més