• Imprimeix

Convocatòria d'ajuts per a xarxes d'R+D+I

S’ha publicat la convocatòria per a l’assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a xarxes d’R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca.

18/12/2018 10:12
015 Xarxes

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir, en règim de concurrència competitiva, ajuts a xarxes d’R+D+I per finançar programes d’actuació orientats a la valorització i la transferència dels resultats de la recerca cap al sector productiu.

L’import global màxim del programa són 6.000.000,00 euros per a cinc anys. D’aquest import, 3.000.000,00 euros els aportarà la Direcció General de Recerca de la Secretaria d’Universitats i Recerca, a raó de 600.000,00 euros anuals, a càrrec del pressupost dels anys 2018 a 2022.

Els altres 3.000.000,00 euros procediran dels fons FEDER de la Unió Europea assignats al Programa Operatiu FEDER Cataluña 2014-2020.

Aquesta convocatòria va adreçada a xarxes d’R+D+I de Catalunya integrades, com a mínim, per cinc grups de recerca d’entitats públiques o privades sense ànim de lucre i que desenvolupin activitats d’R+D+I que, en qualsevol cas, han de tenir establiment operatiu a Catalunya.

L’import global màxim del programa són 6.000.000,00 euros per a cinc anys.