• Imprimeix

CERCA, Centres de Recerca de Catalunya

23/04/2010 10:04
CERCA, Centres de Recerca de Catalunya

Ara fa deu anys, es va iniciar a Catalunya un procés de canvi dins el panorama de la recerca que ha resultat fonamental a l’hora d’assentar les bases de l’actual sistema català de recerca i innovació. La creació de centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia i la posada en marxa d’ICREA per a la captació de talent són dos dels punts estratègics que defineixen aquest model.

El llibre que us presentem ofereix el balanç d’una dècada de funcionament del model català de centres de recerca. A més, fa una presentació de la Institució CERCA, el nou òrgan del Govern creat per garantir el desenvolupament de la xarxa de centres de recerca, afavorir estratègies de cooperació i, molt especialment, donar visibilitat internacional al conjunt de centres.

La publicació, feta en forma de catàleg, ofereix dades actualitzades de tots els centres CERCA, de les activitats que realitzen, pressupostos, personal vinculat, concessions competitives vigents i equipaments i serveis.


CERCA, Centres de Recerca de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Comissionat per a Universitats i Recerca
Barcelona, 2010
111 pàgines