• Imprimeix

Bibliometrics for research management and research evaluation: a brief introduction

Ludo Waltman. Ed. Noyons. Centre for Science and Technology Studies (CWTS). Leiden University. Març 2018, 28 pàg.

16/05/2018 13:05
Bibliometrics for Research Management

L’empresa CWTS BV, empresa que ha impulsat el Centre for Science and Technology Studies (CWTS) de la Universitat de Leiden, que és un institut de recerca de renom internacional especialitzat en l’estudi de la bibliometria i la cienciometria com a eines de suport a l’avaluació de la recerca i al disseny i implementació de polítiques científiques, ha publicat aquest informe que ens explica la informació més essencial que cal conèixer de l’aplicació de la bibliometria a l’avaluació i la gestió de la recerca.

L’informe es divideix en quatre capítols. Un està dedicat a les fonts de dades bibliomètriques; un segon, als tipus d’anàlisis bibliomètriques que es poden fer; un altre, al factor d’impacte, i el darrer, a l’ús responsable que cal fer de les dades bibliomètriques.

L’objectiu de l’informe, que no pretén ser exhaustiu, és que l’ús de la bibliometria en la gestió i l’avaluació de la recerca s’entengui millor. S’adreça a polítics, gestors, personal de suport a la recerca, bibliotecaris d’universitats, investigadors individuals o institucions i fundacions de recerca.

Veure més