• Imprimeix

Aprovada una proposta de moratòria de quatre anys en l’obligatorietat d’obtenir el B2 en acabar els estudis de grau

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya del 22 de juny de 2017 va acordar demanar una moratòria en l’aplicació de l’exigència del nivell B2 d’una tercera llengua als estudiants universitaris de grau de les universitats catalanes i l’establiment de l’acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua en el Suplement Europeu al Títol (SET).

06/07/2017 10:07
Imatge_B2

Segons aquest Acord, la Junta del CIC insta el Govern de la Generalitat a presentar al Parlament de Catalunya una sol·licitud de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, que estableixi una moratòria o ajornament durant quatre anys de l’entrada en vigor de l’exigència de l’acreditació del nivell B2 per als estudiants universitaris de grau, per facilitar l’assoliment de l’objectiu fixat.

En aquest sentit, però, amb l'objectiu d'impulsar el futur professional d'aquells estudiants que sí que han acreditat el coneixement d'una tercera llengua amb un nivell equivalent al B2 -abans de finalitzar els seus estudis de grau durant els anys de la moratòria-, se'ls atorgarà un reconeixement a través del Suplement Europeu al Títol. 

Així doncs, ara aquesta proposta de moratòria, a través del Govern, s’ha de presentar al Parlament i tramitar-la com a llei que modifiqui l’article 211 de la Llei 2/2014, el qual va establir l’exigència del nivell B2 per als estudiants universitaris de grau a partir del curs 2014-2015. La nova llei haurà de fixar els termes de la moratòria o ajornament durant quatre anys de l’entrada en vigor d’aquesta exigència de l’acreditació del nivell B2.

És previst atorgar un reconeixement al Suplement Europeu al Títol a aquells estudiants que sí hagin obtingut el B2 abans d'aquests quatre anys