• Imprimeix

Butlletí RECERCAT
Actualitzada la pàgina web de la SUR sobre dones i ciència

S’han actualitzat els apartats “Dones i ciència a la història”, «Documents» i «Enllaços» de l’espai Dones i ciència del web de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), així com els principals indicadors sobre dones i ciència.

12/11/2018 09:11
R141_WEB_Dones i ciencia

Donna Strickland, guanyadora del premi Nobel de Física d’enguany.

En concret, s’ha actualitzat l’apartat “Dones de ciència guardonades amb el Nobel” amb la incorporació de Frances Arnold, guanyadora del premi Nobel de química d’enguany, i Donna Strickland, guanyadora del premi Nobel de física. També s’ha completat l’apartat “Científiques reconegudes a Catalunya” amb la relació de dones que han estat reconegudes enguany amb la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic. A més, s’han afegit quatre informes a l’apartat “Documents” i nous recursos sobre dones i ciència a l’apartat “Enllaços”.

També ha estat actualitzada la presentació que recull els principals indicadors sobre dones i ciència desagregats per sexe, com ara l’evolució de la presència de dones i homes a les universitats catalanes, l’evolució de la ràtio titulars/catedràtics, l’índex de sostre de vidre o el percentatge de dones a qui s’ha atorgat un doctorat honoris causa. El document ha estat elaborat per la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya.