• Imprimeix

A contribution to simplification of EU research programme beyond Horizon 2020. Briefing Paper

Cort Europea d’Auditors. Març 2018, 39 pàg.

20/07/2018 14:07

El Parlament europeu i el Consell europeu van encarregar a la Cort Europea d’Auditors (ECA) una primera aproximació legislativa al nou Programa marc de recerca i innovació, successor de l’H2020. L’elaboració d’aquest document se centra en l’objectiu de simplificar els futurs programes de finançament de la recerca i la innovació a la Unió Europea.

S’analitzen aspectes diversos que mostren que la simplificació és complicada. En aquest sentit, es descriuen dilemes (prioritats que competeixen i que la Comissió i els responsables dels pressupostos han de saber equilibrar) en relació amb l’objectiu de simplificació: estabilitat vs. canvi, retiment de comptes vs. autoria o propietat intel·lectual, seguretat legal vs. discrecionalitat, interès dels beneficiaris vs. interès de la UE i excel·lència vs. equilibri regional. Després es posen tots aquests dilemes en perspectiva i s’apliquen al disseny i a la gestió dels programes, sobretot del programa Horitzó 2020.

Alguns dels temes que l’informe considera que requereixen una major atenció són: la necessitat de complir el marc regulatori de la Unió europea, la utilització de pagaments (lump-sums) i premis, la utilització de guies com a regles no vinculants, l’acceptació de les pràctiques comptables dels beneficiaris dels ajuts, o la transferència de bones propostes del programa H2020 a altres programes,

No es tracta d’un informe d’auditoria però sí d’un informe breu on es descriu l’estat en què es troben les mesures simplificadores del programa H2020 i que caldrà tenir present en el futur.

 

Trobareu una còpia impresa d’aquest document per al préstec i la consulta a la Biblioteca d’Universitats i Recerca.

 

Veure més