• Imprimeix

100 gens que ens fan humans. Poetes i assassins, inventors i imitadors, racionals i dogmàtics, biològics i culturals, de David Bueno i Torrens

Tal com escriu l’autor en el pròleg del llibre, les persones som una espècie ben curiosa: tan aviat som capaços de fer un acte d’altruisme com d’aprofitar-nos del proïsme i perjudicar-lo; de cooperar amb el nostre entorn social i de ser egoistes; d’escriure poesia amb una mà i d’assassinar amb l’altra; d’estimar i d’odiar amb un mateix cor... Com és que som capaços de manifestar actituds aparentment tan contraposades? Són els nostres gens els que ens hi empenyen? O és el substrat cultural on ens hem educat o on vivim? O una mica de cada?

21/04/2016 11:04
R117_RECOM_100 gens

100 gens que ens fan humans.

En aquest llibre es descriuen 100 gens del nostre genoma que estan relacionats, d’una manera o una altra, amb la nostra humanitat, tant en el seu vessant biològic com en el cultural. No es tracta d’un simple catàleg de gens, sinó que aquests gens s’han seleccionat d’entre tots els gens que formen el nostre genoma partint de les característiques que controlen i dels aspectes culturals que duen associats.

El llibre es divideix en tres parts segons la funció dels gens: «Com es fan el cos i el cervell», «Com funcionen el cos i el cervell» i «El cervell, les accions mentals i el comportament». Cada capítol descriu un dels gens i va encapçalat per una fitxa tècnica del gen en qüestió, que inclou la seva localització (el cromosoma on es troba i la localització exacta dins d’aquest cromosoma), el seu nom, altres noms que pot tenir, la seva longitud, la longitud de la proteïna que fabrica i, finalment, els gens que té de veïns.

 

100 gens que ens fan humans. Poetes i assassins, inventors i imitadors, racionals i dogmàtics, biològics i culturals
David Bueno i Torrens
Cossetània Edicions. Col·lecció «De Cent en Cent», 34
222 pàgines