• Imprimeix

100 controvèrsies de la biologia: David Bueno i Torrens

23/04/2012 10:04
100 controvèrsies de la biologia: David Bueno i Torrens

En aquest llibre l'autor ens descriu 100 coneixements o certeses de naturalesa molt diversa que ha aportat la biologia al llarg dels darrers anys del segle XX i principis de l’actual, tot fent especial incidència en els canvis que han implicat aquests nous coneixements sobre la nostra vida diària i la visió que tenim del món. El llibre, de 230 pàgines, és de molt fàcil lectura i està estructurat en 100 capítols, dedicat cadascun a un tema diferent.

Al final de cada capítol, l'autor ens ajuda a raonar i a reflexionar sobre el que ens ha explicat i les seves conseqüències, i planteja en veu alta una pregunta controvertida en relació amb aquell tema, una pregunta sense resposta o que admet diferents respostes sovint aparentment oposades. I precisament aquí creiem que és on rau l’interès majúscul del llibre: ens obre una sèrie d’interrogants directes que ens fan pensar i ens impliquen personalment. I tu, què creus respecte a això? Què faries en aquesta situació? T’ho has plantejat mai?

Els temes controvertits sobre els que reflexionem en llegir el llibre són tant diversos i actuals com ara la vida i l’evolució, la naturalesa humana, el mètode científic, els dogmes, els voluntaris dels assaigs clínics, els transgènics, el canvi climàtic, les bases genètiques de les addiccions, les vacunes, el finançament de la recerca, l’espiritualitat, el sexe, la creativitat, els embrions o la llibertat personal, per posar només alguns exemples. Les 100 controvèrsies estan agrupades en set temàtiques: la ciència en general i la biologia en particular; l’entorn; qui som, d’on venim i on anem; la biologia i els gens de les persones; la salut i la malaltia; el clonatge i la teràpia cel·lular, i la manipulació genètica.

Si el coneixement que us interessa és aquell que, tal com ens diu la cita de Màrius Serra que apareix a l'inici del llibre, ens permet atacar certeses i ens obre més interrogants dels que tanca, i ens fa no ser fanàtics i raonar les coses, heu de llegir aquest llibre.


100 controvèrsies de la biologia. Cada cop mes forts, més guapos i més intel·ligents
David Bueno i Torrens
Cossetània edicions.
230 pàgines