El personal d'administració i serveis de les universitats de Catalunya s'encarrega de la gestió tècnica, econòmica i administrativa, per tal de garantir el desenvolupament de les funcions de les universitats.

Aquest personal pot ser funcionari o contractat, i li és aplicable la normativa de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.


Accés

Les universitats estableixen i reglamenten la provisió d’aquests llocs de treball.

Els òrgans competents de les universitats han d'aprovar les convocatòries i fer-ne la publicitat necessària, per vies telemàtiques i d'altres.


Informació sobre les convocatòries de personal de les universitats públiques catalanes:

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Universitat de Lleida

Universitat de Girona

Universitat Rovira i Virgili

Data d'actualització:  14.10.2015