• Imprimeix

IV Jornada UNIDISCAT (9 d'octubre de 2015)

Serveis i polítiques de seguiment a la comunitat universitària amb necessitats educatives especials.

En els darrers anys UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya) ha organitzat jornades i tallers amb la voluntat d’actualitzar les tasques dels serveis universitaris implicats en l'atenció a la comunitat universitària amb necessitats educatives especials. La concepció transversal d’UNIDISCAT ha portat a incrementar la coordinació entre les universitats i diversos serveis públics, coordinació que fa del sistema universitari català un exemple a seguir.

Ara ha arribat el moment de fer un pas més en aquest trajecte i començar a donar un caire internacional a aquestes jornades dedicades als serveis i les polítiques de seguiment d'aquesta comunitat universitària. Per això aquesta IV Jornada vol facilitar una visió del nostre entorn internacional i contrastar allò que es fa a Catalunya amb serveis i experts d'altres països, per disposar d’un marc conceptual i de treball més ampli.

8.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació.

9.00 h Benvinguda institucional a càrrec d'Antoni Castellà i Clavé, secretari d'Universitats i Recerca.

Sessió inaugural: Universitat i Discapacitat a Catalunya –UNIDISCAT–. A càrrec de Jesús M. Prujà i Noè, cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat i president de la Comissió Tècnica UNIDISCAT.

9.30 h Anàlisi de la situació dels serveis d’atenció a l’estudiantat en l’entorn europeu. A càrrec d’Emili Soro-Camats, Toni Vilà i Mancebo i Joan Guàrdia i Olmos, assessors UNIDISCAT.

10.00 h The Canadian Experience / L'experiència al Canadà en l'atenció de l'estudiantat. A càrrec de Bruno Mancini (Universitat de Guelph, Canadà).

11.00 h – 11.30 h  Pausa i cafè.

11.30 h Supporting Students with Asperger Symdrome at the University of Oslo / Suport a estudiants amb síndrome d'Asperger a la Universitat d'Oslo. A càrrec de Kari Steindal (Universitat d’Oslo).

12.45 h Collaboration to Enhance Digital Accessibility / Col·laboració per millorar l'accessibilitat en els continguts per a l'estudiantat amb discapacitat. A càrrec d'E. A. Draffan (Universitat de Southampton, Anglaterra).

14.00 h Cloenda de la Jornada a càrrec de Claudi Alsina i Català, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Organització i contacte:

Consell Interuniversitari de Catalunya

UNIDISCAT

Via Laietana, 2

08003 Barcelona

Tel. 93 5526700 (ext. 121)

jornada.unidiscat@gencat.cat

A la quarta Jornada UNIDISCAT, celebrada el 9 d’octubre de 2015, es va donar una visió internacional dels serveis i les polítiques de seguiment a la comunitat universitària amb necessitats educatives especials amb l’objectiu de contrastar-ho amb el que es fa a Catalunya i disposar d’un marc conceptual i de treball més ampli.

Podeu accedir a la documentació:

Universitat i Discapacitat a Catalunya –UNIDISCAT–. A càrrec de Jesús M. Prujà i Noè, cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat i president de la Comissió Tècnica UNIDISCAT.

Anàlisi de la situació dels serveis d’atenció a l’estudiantat en l’entorn europeu. A càrrec d’Emili Soro-Camats, Toni Vilà i Mancebo i Joan Guàrdia i Olmos, assessors UNIDISCAT.

The Canadian Experience / L'experiència al Canadà en l'atenció de l'estudiantat. A càrrec de Bruno Mancini (Universitat de Guelph, Canadà).

Supporting Students with Asperger Symdrome at the University of Oslo / Suport a estudiants amb síndrome d'Asperger a la Universitat d'Oslo. A càrrec de Kari Steindal (Universitat d’Oslo). 1r document/ 2n document

Collaboration to Enhance Digital Accessibility / Col·laboració per millorar l'accessibilitat en els continguts per a l'estudiantat amb discapacitat. A càrrec d'E. A. Draffan (Universitat de Southampton, Anglaterra). 

Data d'actualització:  20.10.2015