• Imprimeix

Comunicacions

Propostes de comunicació

Es poden presentar investigacions, només en forma de comunicacions orals, que suposin un avenç significatiu en l’atenció a les persones amb discapacitat a les universitats.

Totes les comunicacions hauran d’estar incloses dins d’una de les quatre àrees d’interès en relació amb l’atenció a la discapacitat:

  • Adaptacions curriculars i acadèmiques.
  • Accés a la universitat, acollida i seguiment.
  • Esport universitari.
  • Accés a pràctiques i a empreses. Inclusió laboral.

 

S’han de presentar via correu electrònic (comunicacio.cui@gencat.cat) fins al dia 15 de setembre de 2017 i seran objecte de valoració pel Comitè Científic per fer la selecció de treballs que segueixin els estàndards de qualitat requerits. Totes les comunicacions han de tenir el format del document annex i no poden sobrepassar les 500 paraules, inclosa la bibliografia, si s’escau. AMPLIACIÓ DEL TERMINI FINS EL 25 DE SETEMBRE.

 

Format de les comunicacions:  Document annex

El Comitè Científic comunicarà la seva resolució en relació amb l’acceptació o la no acceptació de comunicacions a finals del mes de setembre. Serà del tot imprescindible que, com a mínim, un dels autors o autores de les comunicacions acceptades hagi formalitzat la seva inscripció al congrés per presentar la comunicació. Tant la presentació de comunicacions com l’assistència seran degudament certificades i els resums seran publicats en forma d’actes de congrés.

Data d'actualització:  06.04.2017