Doctor Climent Giné Giné

Universitat Ramon Llull

President

 

Doctor Juan Antonio Amador Campos

Universitat de Barcelona

 

Doctor Francisco Alcantud Marín

Universitat de València

 

Doctora Raquel Surià Martínez

Universitat d’Alacant

 

Doctor Miguel Ángel Verdugo Alonso

Universidad de Salamanca

 

 

President:

Joan Guàrdia i Olmos

Universitat de Barcelona

 

Vicepresidents:

Jesús Prujà i Noè

Oficina d’Accés a la Universitat. Consell Interuniversitari de Catalunya

 

Climent Giné Giné

Universitat Ramon Llull

 

Antoni Vilà i Mancebo

Assessor d'UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya)

 

Emili Soro-Camats

Universitat de Barcelona

 

Ignasi Casadesús i Olucha

Xarxa Vives d’Universitats

 

Emília Andreu Almécija

Ajuntament de Barcelona

 

Vocals:

Membres de la Comissió Tècnica UNIDISCAT

 

Secretaria:

Conxita Domínguez Otero

Oficina d’Accés a la Universitat. Consell Interuniversitari de Catalunya

 

Maria Teresa Albero Francès

Xarxa Vives d’Universitats

Data d'actualització:  06.04.2017