• Imprimeix

Docència

Totes les dades d’estudiants matriculats a les universitats catalanes, del seu rendiment acadèmic i la seva participació en programes de mobilitat.

Oferta i Matrícula

Dades de l’oferta dels diferents estudis que s’imparteixen a les universitats catalanes i de la matrícula, tant de nou ingrés com total.

Rendiment dels estudiants

Principals indicadors vinculats a la mesura del rendiment acadèmic dels estudiants, com són les taxes de rendiment, de graduació, d’eficiència i d’abandonament.

Graduats-Titulats

Les dades dels estudiants que finalitzen amb èxit els seus estudis.

Mobilitat dels estudiants

Dades de mobilitat del sistema universitari de Catalunya, amb tots els estudiants que participen en accions de mobilitat, ja sigui via programes internacionals o convenis bilaterals de les diferents universitats, i tant per als estudiants que vénen com per als que marxen.