• Imprimeix

Personal

Dades del personal que treballa a les universitats catalanes: personal acadèmic, investigador, de suport a la recerca, en formació, i d’administració, serveis i gestió.

PDI i Investigadors

Dades del personal que desenvolupa una activitat de docència i d’investigació, o només de docència o només d’investigació a les universitats catalanes, en les seves diferents categories i tipus de contracte.

PAS

Dades del personal que desenvolupa activitats d’administració, suport i gestió a les universitats catalanes.