• Imprimeix

Universitat i Recerca en xifres

Docència

Totes les dades d’estudiants matriculats a les universitats catalanes, del seu rendiment acadèmic i la seva participació en programes de mobilitat.

Personal

Dades del personal que treballa a les universitats catalanes: personal acadèmic, investigador, de suport a la recerca, en formació, i d’administració, serveis i gestió.

Recerca

Dades de l’activitat de recerca a les universitats catalanes, des del doctorat fins als diferents tipus de recerca que s’hi fa i els recursos que s’hi destinen i que capten investigadors i grups de recerca.