• Imprimeix

Institucions de l'àmbit lingüístic català

Aquests són alguns dels organismes i institucions més rellevants que treballen per al català tant a Catalunya com a l'exterior.

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) està adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La DGPL és l'òrgan d’anàlisi direcció, planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Al seu portal llengua.gencat.cat podeu informar-vos sobre cursos, eines i recursos per aprendre i millorar el català; acreditar els vostres coneixements a través dels certificats oficials, la llengua de signes catalana i informació sobre l'occità, entre d'altres.

L’any 1989 es va constituir el Consorci per a la Normalització Lingüística com a resultat de la voluntat de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i diputacions per facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana en tot el territori de Catalunya. 

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos de català des dels nivells inicials fins al nivell superior (nivell C2) en tot Catalunya. Les modalitats bàsiques en què es presenten són presencial, a distància i, amb la plataforma Parla.cat, combinada i en línia. També ofereix activitats d'acollida lingüística, llengua i cultura; voluntariat lingüístic, i assessorament lingüístic tant per a particulars com per a empreses. 

L'Institut d'Estudis Catalans és un centre de catalanística que promou i desenvolupa la recerca en els diferents àmbits de la ciència, la tecnologia,i la cultura catalana. Actua com a centre divulgador de la recerca i també acull, en la seva seu, iniciatives d’altres institucions que estan en estreta relació amb la investigació i la cultura.

Podeu consultar en línia el seu Diccionari de la Llengua Catalana DIEC2, el Diccionari català-valencià-balear, el portal CIT de Terminologia de Ciències i Tecnologia, i el seu recull de diccionaris i vocabularis de la llengua catalana.

Informació relacionada

L'Institut Ramon Llull és un organisme públic creat amb l'objectiu de promoure, fora de Catalunya, els estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits en català, i la producció cultural catalana en el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l'arquitectura.

L'Institut coordina i dóna suport a més de 140 universitats de tot el món perquè incorporin els estudis catalans en la seva oferta educativa. A més, l'Institut Ramon Llull és un organisme oficial de certificació i organitza proves per obtenir un certificat oficial de català per a les persones que estiguin a l'exterior, d'acord amb el MECR. També impulsa la traducció d'obres literàries i de pensament escrites en català, ajudant els editors en altres llengües que les publiquen i els traductors, entre d'altres actuacions de difusió de la llengua i cultura catalana. 

Informació relacionada

La Xarxa Vives representa i coordina l’acció conjunta en ensenyament superior, recerca i cultura de 21 universitats (situades a Espanya, Andorra, França i Itàlia) que comparteixen els valors de la unitat lingüística i cultural, la col·laboració interuniversitària, l’equitat i el respecte a l’autonomia universitària, la democràcia com a forma de govern de la institució d’educació superior i la voluntat de projecció i servei conjunt a la societat.

Des de l’any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l’objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social de la regió universitària transfronterera de l’Europa Mediterrània.

Informació relacionada

El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans. La missió del TERMCAT és coordinar l'activitat terminològica en llengua catalana, mitjançant la prestació de serveis de qualitat, la creació de productes terminològics i la normalització de neologismes, per garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els sectors de coneixement i d'activitat i per afavorir-ne l'ús.

El TERMCAT té també una reconeguda trajectòria en l'àmbit internacional, i participa regularment en les xarxes de col·laboració terminològica multilingüe. Al seu web podeu consultar els diversos recursos digitals que ofereix com són el Cercaterm, la Neoloteca, els diccionaris en línia, la biblioteca en línia i la terminologia oberta.

Informació relacionada

Data d'actualització:  08.11.2016